Ala Oberșt și Sergiu Tronciu – primele atestate de conferențiar universitar, conform noului Regulament

În data de 27 octombrie 2020, în premieră, la Universitatea Tehnică a Moldovei au fost eliberate primele Atestate de conferențiar universitar, conform noului Regulament de conferire a titlurilor ştiinţifico-didactice în învățământul superior HG325/2019.

Primii deținători ai acestor atestate sunt Ala OBERȘT, doctor în științe economice din cadrul Facultății Inginerie Economic și Business, și Sergiu TRONCIU, doctor în arhitectură, Facultatea Urbanism și Arhitectură, cărora li se recunosc astfel performanțele didactice, realizările ştiinţifice și impactul activității în primul caz – în domeniul fundamental 04 Business, administrare și drept/ 041 Științe economice, iar în cel de-al doilea – în domeniul 07 Inginerie, tehnologii de prelucrare, arhitectură și construcții/ 073 Arhitectură și construcții.

Acordarea titlului științifico-didactic de conferențiar universitar este o confirmare oficială a creșterii în cariera profesională a distinșilor noștri profesori UTM-iști – de către Senatul UTM (prin deciziile din 28 ianuarie 2020 și, respectiv, din 25 februarie 2020), dar și de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (prin deciziile din 28 februarie 2020 și, respectiv, din 31 iulie 2020).

Este însă și o mare împlinire personală, tinerii noștri conferențiari universitari menționând că mult râvnitele atestate le asigură recunoașterea dezvoltării personale și autorealizării; împlinirea potențialului științific și didactic; oportunități pentru noile realizări în mediul academic; încurajarea creativității și șanse reale de avansare profesională în continuare; participări în proiecte de cercetare interesante și incitante; beneficierea de gratificații contingente performanțelor; motivația pentru reușite ascendente.

Sincere felicitări, dragi conferențiari universitari! Per aspera ad astra!

(Visited 551 times, 1 visits today)