Chiar dacă, din cauza situației epidemiologice, remarcabilul eveniment cunoscut sub genericul „Noaptea Cercetătorilor Europeni” – „European Researchers’ Night” a fost transferat de la finele lunii septembrie, după cum se desfășura tradițional, pentru data de 27 noiembrie, acesta își propune să-și valorifice în continuare nobilul scop de a arăta publicului larg și în special tinerilor ce înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi activitatea de cercetare.

În anul curent, Comisia Europeană a evaluat înalt propunerea de proiect din cadrul Programului Orizont-2020 înaintată de către consorțiul constituit din Universitatea Tehnică a Moldovei, Academia de Științe a Moldovei și Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale și a acceptat finanțarea proiectului „MODERNight-2020” destinat organizării în Republica Moldova a evenimentului Noaptea Cercetătorilor Europeni-2020.

În calitate de coordonator al proiectului, dar și de instituție de învățământ superior în cadrul căreia cercetarea se află mereu în capul mesei, Universitatea Tehnică a Moldovei vă invită să luați parte la acest eveniment, fie în calitate de participant activ, fie în calitate de vizitator. Împreună vom duce mai departe spiritul și magia științei creative în societate.

În Republica Moldova acest eveniment a fost organizat pentru prima dată de către Academia de Științe a Moldovei în 2013, ștafeta fiind preluată de Universitatea Tehnică a Moldovei în 2017, inițiatorul fiind Vitalie CHISTOL, șeful Observatorului Astronomic din cadrul UTM.

Noi menținem de-a lungul anilor spiritul solidarității cu cercetătorii din întreaga lume și ținem să mulțumim Uniunii Europene pentru suportul financiar acordat. Și în anul curent ne propunem să descoperim aspecte noi ale ingineriei și creației, lansând tradiționala invitație de a explora împreună Universul științei. Alături de elevi, studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetători, dar și publicul larg Consorțiul proiectului își propune să disemineze rezultatele descoperirilor cercetătorilor din Republica Moldova, să prezinte noi mostre de aparate, echipamente, standuri și oferte inovaționale și să lanseze oferte ingenioase de transfer tehnologic.

Stimați elevi și studenți, nu ratați ocazia să participați la concursurile lansate în cadrul evenimentului. Realizările creative prezentate la concurs vor fi apreciate atât de un juriu academic, cât și de publicul larg. Cei mai buni vor fi premiați.

Apelul nostru comun este în continuare același: „Implică-te, descoperă, explorează și lasă-te cuprins de magia științei!”

prof, univ., dr. hab. Viorel BOSTAN,

rector, Universitatea Tehnică a Moldovei,
Managerul de proiect „MODERNight-2020”

 

(Visited 17 times, 1 visits today)