Combaterea traficului de ființe umane: Ne implicăm! Ne pasă!

Astăzi, 27 octombrie 2020, sub egida administrației UTM, în colaborare cu Programul de studii „Drept” şi Ministerul Afacerilor Interne al RM, prin intermediul platformei Zoom, a fost organizată conferința online cu genericul „Lupta împotriva traficului de fiinţe umane”, în cadrul căreia a evoluat Vitalie PŞENICINÂI, reprezentant al MAI.

Însoțit de către șefa programului de studii „Drept”, conf. univ., dr. Ina BOSTAN, reprezentantul MAI, Vitalie PŞENICINÂI, și-a propus să le explice studemților ce reprezintă traficul de ființe umane și care sunt soluțiile de combatere a acestui flagel. În context, d-sa a făcut referire la datele statistice ale Ministerului privind victimele exploatate pe teritoriul țării şi în afara granițelor ei, subliniind că traficul de ființe umane constituie o încălcare flagrantă a libertății și demnității omului, o formă gravă de infracțiune, o amenințare la securitatea şi dezvoltarea durabilă a societății, dar şi un pericol transnațional. De asemenea, au fost abordate o serie de probleme privind factorii care favorizează traficul de ființe umane: cine sunt traficanții, cine pot fi în grupa de risc, ce se întâmplă cu aceste persoane și măsurile de prevenire și combatere a acestui fenomen.

Deși problema traficului de ființe umane a fost recunoscută în calitate de problemă socială de foarte mult timp, amploarea acestui fenomen indică asupra faptului, că acesta are în continuare o relevanță majoră. Republica Moldova și-a asumat un șir de obligaţii cu privire la combaterea traficului de ființe umane, semnând și ratificând convenţii internaţionale şi regionale în acest sens, cum ar fi Protocolul privind prevenirea, reprimarea şi pedepsirea traficului de persoane, în special al femeilor şi copiilor (Protocolul de la Palermo), Convenţia Consiliului Europei privind lupta împotriva traficului de fiinţe umane și Convenţia Naţiunilor Unite împotriva criminalităţii transnaţionale organizate. 

În ultimii ani, conform datelor furnizate de raportul UNODC pentru Republica Moldova, fenomenul traficului de ființe umane a scăzut pe segmentul traficului de ființe umane în general, dar a rămas neschimbat pe segmentul traficului de copii. În acest sens, Republica Moldova continuă să întreprindă eforturi pentru a minimiza fenomenul, bazându-se pe expertiza și profesionalismul principalilor actori implicați în contracararea acestui fenomen. Astfel, în vederea diminuării și combaterii oricărui fenomen social negativ, un rol imporant îi revine procesului de prevenire, iar una dintre metodele prevenției este informarea societății, inclusiv a tinerilor cu privire la acest problematicile acestui fenomen.

Acestă prelegere publică a fost organizată în contextul necesității sensibilizării tinerilor cu privire la problematicile traficului de ființe umane și atenționării acestora asupra gradului ridicat de pericol social al acestui fenomen, dorindu-se a contribui pe această cale la reducerea vulnerabilității grupurilor de risc la amenințările/riscurile continue ale traficului de persoane.

(Visited 300 times, 1 visits today)