UTM participă la Forumul internațional „Invest Gagauzia 2020”

Inaugurată ieri, 23 octombrie, la Comrat, cea de-a șasea ediție a Forumului Internațional de investiții „Invest Gagauzia 2020” își continuă lucrările. La eveniment participă Bașcanul Găgăuziei, Irina VLAH, miniștri, reprezentanți ai corpului diplomatic, antreprenori, dar și delegații din Rusia, Turcia, România, Belarus, Italia.

Discuțiile din deschiderea oficială a forumului s-au axat pe noile provocări și modele de cooperare economică în condițiile pandemiei de Covid-19, oportunitățile de investiții și perspectivele de dezvoltare a regiunii, măsurile de îmbunătățire a climatului de afaceri și atragerea investițiilor.

Astăzi, 24 octombrie, în cea de-a doua secțiune a forumului desfășurată sub genericul „Satisfacerea așteptărilor moderne ale angajatorilor”, a fost invitat să țină un discurs rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN. În aceste clipe, domnia sa a urcat la tribună și transmite salutul cordial din partea tuturor universitarilor UTM.

Iar în prima jumătate a zilei, secțiunea I „Regionalizarea IT & BPO în Republica Moldova” a fost moderată de către Dinu ȚURCANU, prorector UTM informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare. În cadrul acesteia ministrul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Igor ȘAROV, a vorbit despre acțiunile și politicile adoptate de MECC în scopul dezvoltării competențelor digitale, IT și STEM a elevilor și cadrelor didactice. De asemenea, au evoluat Olesya TANASOGLO, vicepreședinte al Comitetului Executiv UTA Găgăuzia; Dima ALCHATIB , Project Manager UNDP; Alina MONACU, GIZ MEPA, consilier sectorial ICT & BPO; Alla LEVIȚCAIA, șef incubator „InnoCenter”, Universitatea de Stat din Comrat.

Universitatea Tehnică a Moldovei este reprezentată la forum de către o numeroasă echipă din 70 de studenți de la diferite facultăți, originari din Găgăuzia. Însoțiți de către directorul CEGHID, Radu MELNIC, ei și-au propus să etaleze o impresionantă expoziție cu diverse lucrări studențești în domeniul de studiu al facultăților pe care le reprezintă.

Relațiile de bună colaborare dintre UTM și autoritățile din UTA Găgăuzia datează din anul 2018, de când Universitatea Tehnică a Moldovei, în persoana rectorului Viorel BOSTAN, semnează anual un important memorandum cu Bașcanul Găgăuziei Irina VLAH, pe baza căruia autoritățile găgăuze oferă granturi de studii tinerilor găgăuzi care aleg să-și continue studiile la o facultate din cadrul UTM. Documentul vine să sublinieze an de an importanța pe care o conferă autoritățile regiunii profesiei de inginer, acest lucru fiind unul de importanță majoră pentru dezvoltarea capitalului uman, a economiei țării și, implicit, a economiei Găgăuziei.

(Visited 312 times, 1 visits today)