Profesorii FEIE și FET apreciază inițiativa rectorului UTM de a susține actul didactic cu laptopuri moderne

În cadrul celei de-a doua etape a programului „Instrumente TIC în activitatea didactică a UTM”,  rectorul, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a acordat o apreciere pe merit și profesorilor din cadrul facultăților Energetică și Inginerie Electrică (FEIE) și Electronică și Telecomunicații (FET).

Astfel, 11 profesori din cadrul FEIE și alți 15 – din cadrul FET au intrat în posesia noilor notebook-uri, pe care urmează să le utilizeze în proiectarea cursurilor la departamente, în studiul la bibliotecă sau acasă, în cadrul diferitelor simpozioane, conferințe, stagii, mobilități etc.

Mulțumind cu bucurie pentru acest gest, decanii celor două facultăți – conf. univ., dr. Victor GROPA și conf. univ., dr. Pavel NISTIRIUC, au menționat că această frumoasă inițiativă a rectorului UTM subliniază și stimulează calitatea, profesionalismul, entuziasmul și implicarea cadrelor didactice în evoluția de zi cu zi a comunității academice a UTM.

(Visited 326 times, 1 visits today)