Laptopuri, în semn de apreciere și prețuire a activității didactice a profesorilor UTM

Alți 63 de profesori onorați pe merit! Astăzi, rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și prorectorul pentru informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Dinu ȚURCANU, au distribuit profesorilor din campusul universitar Botanica notebook-uri în cadrul celei de-a doua etape a inițiativei rectorului Universității Tehnice a Moldovei „Instrumente TIC în activitatea didactică a UTM”. 

În acest context au fost apreciați pentru dedicație și activitate prodigioasă 26 de profesori ai Facultății Urbanism și Arhitectură (decan: conf. univ., dr. Sergiu BEJAN), 22 – ai Facultății Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru (decan: conf. univ., dr. Livia NISTOR-LOPATENCO), 12 – ai Facultății Inginerie Economică și Business (decan: conf. univ., dr. Rafael CILOCI) și alții 3 – ai Catedrei Militare (șef catedră: general de brigadă Vitalie STOIAN).

„Este aprecierea pe care profesorii noștri o merită pe deplin, dar și o motivație să-și continue cu aceeași pasiune activitatea didactică”, au subliniat cu recunoștință decanii celor trei facultăți din campusul universitar Botanica al UTM.

(Visited 288 times, 1 visits today)