Proiectul MHELM a fost prezentat în cadrul conferinței aniversare a ULIM

În cadrul Conferinței științifice cu participare internațională dedicată aniversării a 28 de ani de la fondarea ULIM, organizată în perioada 19-20 octombrie 2020, dr. hab., prof. univ. Larisa BUGAIAN, coordonator al proiectului MHELM, a prezentat scopul, obiectivele şi activitățile proiectului. 

În prezentarea sa, dna Bugaian s-a referit la reformele din domeniul învățământului superior, realizate ca urmare a implementării Strategiei 2020 și a prevederilor Codului Educației, aprobat în 2014. Dumneaei a menționat că ca urmare a reformelor lansate, IÎS se bucură de o mai mare autonomie, care se manifestă prin dreptul fiecărei universități de a-și determina misiunea, strategia instituțională, structura, activitățile, organizarea și abordarea resurselor umane și financiare. De asemenea, pentru a facilita progresul reformelor ulterioare, s-a considerat necesar să se modifice structurile de personal universitar, astfel la sfârșitul anului 2018, au fost modificate unele structuri de conducere și management a IÎS din Moldova prin introducerea funcțiilor de decan, prodecan, șef de departament ca funcții profesionale de bază, anterior fiind atribuții suplimentare la postul de cadru didactic. Toate modificările menționate au dus la necesitatea de a crea competențe specifice persoanelor care se află în poziții de conducere, confirmate si prin studiile efectuate în 2015 şi în 2018. Studiul din 2018, efectuat pe 159 de lideri și manageri angajați în 15 universități publice din Moldova, realizat în colaborare cu colegii de la Universitatea Gloucestershire , a arătat că: 55% dintre respondenți au participat la ateliere sau evenimente scurte, rar sunt oferite programe structurate pe nevoile de sporire a capacităților de management, doar 16% dintre respondenți au confirmat că instituția lor le-a oferit acces la un program de dezvoltare managerială, în timp ce 73% au spus că ar profita de ocazie pentru a finaliza un astfel de program, 35% dintre respondenți au raportat că nu au primit nici o formare și dezvoltare pentru rolul lor de conducere. Studiile efectuate au identificat, de asemenea, că respondenții percep necesitatea de formare a abilităților de gestionare a schimbărilor, finanțelor, riscurilor, performanței personalului, managementului de proiect ca fiind nevoi imperative de formare pentru liderii și managerii din universitățile din R. Moldova. Dna Bugaian a etirat faptul că rezultatul acestor studii a stat la baza proiectului MHELM, care a fost depus în apelul din 2019, şi a fost lansat pe 15 octombrie 2019, menționând de asemenea obiectivul de bază și obiectivele specifice ale proiectului.

Dna prorector a ținut să menționeze că necesitatea creării de noi competențe este percepută şi la nivel guvernamental, astfel  conform Hotărârii de Guvern nr. 636 din decembrie 2019 “Cu privire la aprobarea Planului de acțiune al guvernului pentru anii 2020-2023”, la capitolul VII. Educație, cercetare, cultură, tineret și sport, se stipulează că până în 2023 toți managerii universitari trebuie să fie instruiți în cadrul Programului de formare pentru dezvoltarea managementului învățământului superior.

Pe final dna Bugaian Larisa a trecut în revistă activitățile realizate până în prezent: studierea experienței partenerilor europeni, elaborarea structurii programului de studiu „Leadership și management” și a conținuturilor unităților de curs din program, coordonarea cu MECC şi lansarea procedurii de autorizare provizorie.

Proiectul MHELM-Moldova Higher Education Leadership and Management, n/r 609656-EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP, este implementat cu suportul UE prin intermediul programului Erasmus+.

Mai multe informații despre MHELM pot fi găsite pe https://mhelm.utm.md/ și  http://proiecte.utm.md/mhelm/

(Visited 79 times, 1 visits today)