Laptopuri performante pentru stimularea profesionalismului cadrelor didactice

Administrația Universității Tehnice a Moldovei își propune să sublinieze și să stimuleze în continuare calitatea, profesionalismul, entuziasmul și implicarea cadrelor didactice în evoluția de zi cu zi a comunității academice a UTM prin transmiterea în posesie personală a unor laptopuri performante, pe perioada activității lor la UTM.

Astăzi, în cadrul celei de-a doua etape a programului „Instrumente TIC în activitatea didactică a UTM”,  rectorul, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și prorectorul pe informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, Dinu ȚURCANU, au înmânat 30 de laptopuri pentru profesorii Facultății Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi (decan: conf. univ., dr. Sergiu DÂNTU), 9 – pentru cadrele didactice din cadrul Facultății Textile și Poligrafie (decan: conf. univ., dr. Valentina BULGARU), iar altele 2 – reprezentanților Centrului de Formare Continuă (director: conf. univ., dr. Valentin AMARIEI).

Profesorii care vor intra în posesia noilor laptopuri le vor putea utiliza în proiectarea cursurilor la catedră, în studiul la bibliotecă sau acasă, în cadrul diferitelor simpozioane, conferințe, stagii, mobilități etc. 

(Visited 361 times, 1 visits today)