Astăzi, 16 octombrie, rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, și directorul general al Agenției Proprietății Publice, Ghenadie ȚEPORDEI, au semnat un Acord de colaborare în domeniul instruirii și aprofundării cunoștințelor pe segmentul administrării și deetatizării proprietății publice, întru asigurarea unui nivel înalt de calificare a absolvenților UTM prin integrarea procesului de studii și a experienței instituțiilor guvernamentale în domeniul tehnologiilor informaționale, cercetării științifice și tehnologice, tehnice în domeniul arhitecturii, urbanism, construcții, energie, comunicații și management și serviciilor aferente.

În cadrul festivității de semnare, rectorul UTM, Viorel BOSTAN, a menționat că relațiile de colaborare între UTM și APP sunt extrem de importante, cele două  instituții având un scop comun: dezvoltarea economiei Republicii Moldova.

Directorul general APP, Ghenadie ȚEPORDEI, a subliniat rolul incontestabil al mediului academic în crearea unui climat favorabil inovării, cercetării, creativității și liberei concurențe pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova.

Părțile au convenit asupra acordării reciproce a suportului metodologic și consultații privind organizarea și desfășurarea conferințelor, seminarelor și atelierelor de lucru organizate în comun, exprimându-și speranța că semnarea acestui Acord va intensifica relațiile de cooperare în vederea promovării științei și diseminării cunoștințelor în mediul cercetătorilor și inventatorilor, dar și în diferite instituții cu profil tehnic din Republica Moldova.

La festivitatea de semnare a Acordului de colaborare dintre Universitatea Tehnică a Moldovei și Agenția Proprietății Publice au mai participat: Dinu ȚURCANU, prorector UTM informatizare, relația cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, și Corneliu SOLTAN, director general-adjunct al Agenției Proprietății Publice.

Fotografii: Dorina Pantaz

(Visited 158 times, 1 visits today)