Îndrăgitul profesor de matematici, Ion JARDAN, care de ani buni delectează studenții Universității Tehnice a Moldovei, dar și liceenii dornici să susțină cu succes examenele de BAC, cu formidabilele sale lecții ținute în fața unor auditorii arhipline, iar, mai nou, și online, a impresionat de curând și mediul științific – prin susținerea cu succes a tezei de doctor în științe matematice în cadrul Institutului de Matematică și Informatică „Vladimir Andrunachievici”.

Sub egida conducătorului său științific, dr. hab., prof. univ. Alexei CAȘU, d-sa a abordat o temă foarte actuală în domeniul Logica matematică, algebră şi teoria numerelor: „Despre unele construcții speciale din teoria radicalilor în categorii de module”. Deși bazele cercetărilor în vastul domeniu al teoriei radicalilor în module a fost pus încă în secolul trecut, în diverse disertații, cicluri de lucrări și monografii, semnate inclusiv de către conducătorul său științific, autorul și-a propus să valorifice cercetările în domeniu, având ca scop introducerea și studierea unor operații noi în clasa preradicalilor unei categorii de module. În context, a utilizat metodele clasice ale algebrei orientate spre cercetarea operațiilor algebrice și a proprietăților lor, metode pe care le-a combinat cu o abordare modernă, legată de aspectul și limbajul categorial. Astfel, celor patru operații cunoscute în clasa preradicalilor li s-au adaugat alte patru operații noi, și anume: câtul stâng în raport cu reuniunea, cocâtul stâng în raport cu intersecția, câtul stâng în raport cu intersecția și cocâtul stâng în raport cu reuniunea. Totodată, a  determinat proprietățile acestor operații; compatibilitatea lor cu operațiile laticeale din clasa preradicalilor; a cercetat unele cazuri particulare ale noilor operații; a stabilit relațiile dintre ele și unele construcții din teoria radicalilor și a descris comportamentul lor în cazul unor preradicali de tip special.

Problema principală rezolvată rezidă în introducerea și cercetarea a patru operații noi în clasa preradicalilor unei categorii de module, ceea ce a condus la îmbogățirea rezervei instrumentale de lucru în această clasă, pentru completarea studiului în domeniul teoriei inelelor și a modulelor.

Oferind o înaltă apreciere rezultatelor cercetărilor efectuate de către competitor, atât referenții oficiali – prof. univ., dr. hab. în științe fizico-matematice Dumitru BOTNARU, conf. univ., dr. hab. Valeriu POPA, cât și membrii consiliului științific specializat – acad., dr. hab. Vladimir ARNAUTOV (președintele Consiliului), dr., conf. cercetător Vladimir IZBAȘ (secretar științific al CSȘ), acad., dr. hab., prof. univ. Mitrofan CIOBANU, dr. hab., prof. univ. Vasile URSU și dr., conf. univ. Elena COJUHARI au menționat că acestea reprezintă un pas important în dezvoltarea teoriei radicalilor în module, contribuie la extinderea spectrului de cunoștințe în domeniu prin introducerea unor noi operații în clasa preradicalilor și permit reformularea unor lucruri cunoscute și prezentarea lor drept cazuri particulare ale celor noi.

Astfel, abordarea în lucrare a teoriei radicalilor reprezintă și un nou punct de vedere asupra unei părți din rezultatele cunoscute.

Sincere felicitări, domnule prof. Ion JARDAN, cu ocazia susținerii cu succes a tezei de doctor în științe matematice! Succese mari în continuare în domeniul pe care îl profesați!

 

(Visited 248 times, 1 visits today)