- UTM - https://utm.md -

DONAȚIE DE CARTE DIN PARTEA POPORULUI AMERICAN

Fondul de carte al Bibliotecii Tehnico-Ştiințifice a Universităţii Tehnice a Moldovei a fost completat de curând cu un lot important de carte ce conţine peste 200 exemplare din diverse domenii aferente instruirii inginereşti la UTM. 

Dinu Ţurcanu, prorector informatizare, relaţia cu mediul socio-economic, imagine şi comunicare, alături de Georgeta Ghenghea, director-adjunct al Bibliotecii UTM, vineri, 9 octombrie, în incinta Facultăţii Inginerie Mecanică, Industrială şi Transporturi au primit importanta donaţie a titlurilor de carte, care abordează subiecte know-how în domeniile de interes ale InginerieiArchitecture – Residential Drafting and DesignHousing DecisionsResidential Electrical; Modern Carpentry; Carpentry and Building Construction; Electriccal Trainee GuideResidential Housing & InteriorsMechanical Drawing – board & CAD techniques; Intri to Business; Exploring Careers; Technical Drawing; Entrepreneurship Ideas in Action; The American JourneyMasonry Skills; Core Curriculum – Introductory Craft Skills etc. 

Exprimându-și gratitudinea faţă de pregătirea Inginerilor la UTM, Irina Rusanovschi, care a însoțit acest proces valoros a donaţiei de carte la Chișinău, a transmis decizia partenerilor implicaţi de a dona Universității Tehnice a Moldovei această colecție de studii și manuale, cu scopul eficientizării şi modernizării suporturilor bibliografice utilizate în procesul de instruire la Universitatea Tehnică a Moldovei. 

La rândul lorgazdele, în persoana dlui Dinu Ţurcanu, prorector şi Georgeta Ghenghea, director-adjunct al Bibliotecii UTM, au exprimat sincere mulțumiri pentru acest gest impresionantmenţionând că această donaţie va oferi  suportul necesar în asigurarea resurselor educaționale pentru viitorii absolvenţi ai UTM. 

Suntem mândri să fim parte a acestui gest frumos care a fost posibil grație Parteneriatului bilateral Carolina de Nord – Republica Moldova, cu sprijinul Ambasadei SUA în Moldova, AO CICD „PHOENIX (în persoana dnei, Irina Rusanovschi), Moldova World Children’s Fund, dar și alți parteneri care au contribuit la această donație.
(Visited 229 times, 1 visits today)