Într-un an în care pandemia a afectat în mare parte viața noastră de zi cu zi, admiterea a constituit un examen foarte serios pentru completarea contingentelor universitare. În ce măsură a făcut față acestui examen UTM? Ce inovații în materie de orientare profesională au fost implementate? Și cum a fost apreciată de către Senatul UTM activitatea Comisiei de Admitere?

Admiterea din anul curent a inclus o serie de acțiuni desfășurate cu precădere la distanță, a menționat Radu MELNIC, secretarul responsabil al Comisiei de admitere, UTM, în raportul „Cu privire la Admiterea-2020: totaluri și sarcini de perspectivă” prezentat în Senat de asemenea la distanță. A fost depus un efort considerabil la toate etapele de pregătire și desfășurare a campaniei de admitere. Majoritatea activităților au fost desfășurate în regim online: Ziua Ușilor Deschise; înființarea Call Centrului; consultarea candidaților la studii prin poșta electronică, rețelele de socializare, diverse multiplatforme VoIP; elaborarea aplicației de depunere a actelor online şi achitarea online a taxei de înscriere la concursul de admitere; programarea pentru depunerea fizică a actelor în scopul evitării aglomerării etc.

Pentru o mai bună orientare a candidaților la studii în campusul Râșcani, unde în anul curent a activat Comisia de Admitere, CEGHID în colaborare cu Comisia de Admitere, a elaborat și instalat Harta campusului universitar Râșcani, indicatoare, bannere, iar Serviciul studențesc a contribuit la direcționarea fluxului de candidați la admitere în subdiviziunile Comisiei de Admitere. Zilnic pe profilul UTM de pe Facebook era completată și actualizată informația cu privire la Admitere. A fost revizuită integral și actualizată informația la rubrica Admitere de pe site-ul UTM.

Toate aceste eforturi au condus la rezultatul scontat: în cadrul Admiterii-2020 au fost înmatriculați 2473 studenți la ciclul I – studii superioare de licență, inclusiv: 1330 – cu finanțare de la bugetul de stat, din ei 20 – la învățământul cu frecvență redusă; 408 – în bază de contract cu achitarea taxei de studii, învățământ la zi, iar 715 –  în bază de contract cu achitarea taxei de studii, învățământ cu frecventă redusă. La ciclul II, studii superioare de master, au fost înmatriculați în total 663 studenți, inclusiv: 595 – cu finanțare de la bugetul de stat; 68 studenți – în bază de contract cu achitarea taxei de studii. Astfel, au rămas neacoperite 6 locuri cu finanțare de la bugetul de stat la ciclul I – studii superioare de licență, iar la ciclul II – studii superioare de master au fost acoperite toate locurile.

În consecință, Senatul UTM a apreciat activitatea Comisiei de Admitere cu calificativul „foarte bună”.

În baza analizei rezultatelor înmatriculării în anul curent și a propunerilor membrilor Senatului UTM, Comisia de Admitere va elabora un plan de măsuri în vederea modernizării și perfecționării în continuare activității desfășurate în acest context. Va fi elaborat un plan desfășurat de activități de orientare profesională a absolvenților liceelor și colegiilor/centrelor de excelență pentru Admiterea-2021, încadrând în această activitate reprezentanți ai corpului profesoral didactic al facultăților, studenți și absolvenți ai UTM.

(Visited 340 times, 1 visits today)