HOTĂRÂRILE SENATULUI DIN 22 SEPTEMBRIE 2020

  1. Cu privire la Admiterea 2020 – totaluri şi sarcini de perspectivă
  2. Cu privire la rezultatele aplicării învăţămîntului la distanţă în semestrul de primăvară al anului universitar 2019/2020, experienţa acumulată şi perspectivele de aplicare pentru viitor
  3. Cu privire la prelungirea mandatului de Senator
  4. Cu privire la modificarea Direcţiilor prioritare de cercetare stabilite în Strategia Universităţii Tehnice a Moldovei în domeniul Cercetării-Dezvoltării-Inovării pentru perioada anilor 2019-2020
  5. Despre aprobarea modificărilor la Regulamentul privind organizarea evaluării activităţii de învăţare a studenţilor la UTM şi la Regulamentul privind organizarea studiului individual al studenţilor la UTM
  6. Privind organizarea locurilor cu finanţare bugetară rămase vacante după organizarea concursului
(Visited 80 times, 1 visits today)