Astăzi îl sărbătorim pe octogenarul Bartolomeu IZVOREANU, conf. univ., dr. în cadrul programului de studii „Automatică și informatică”, Departamentul Ingineria Software şi Automatică, Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică. Își consemnează frumoasa aniversare cu sentimentul datoriei împlinite, beneficiind de merite și realizări incontestabile în domeniul profesat. Pe parcursul anilor și-a manifestat  plenar aptitudinile de pedagog iscusit, cercetător științific și om de o aleasă erudiție și noblețe.

S-a născut pe 7 septembrie 1940 în comuna Popeştii de Sus, Drochia. În 1959 absolvă școala medie din comuna Popeștii de Sus, după care dedică următorii doi ani serviciului militar în termen în unităţile interne din regiunea Perm, Rusia. Iar în 1962 își realizează dorința de a-şi perfecţiona studiile în domeniul automatizărilor, devenind Universitatea de Stat din  Chişinău (actualmente – USM), Facultatea de Inginerie Tehnică, specialitatea „Automatică şi telemecanică”. Odată cu fondarea Institutului Politehnic din Chişinău (actualmente – UTM), în 1964, îşi continuă aici studiile, absolvind în 1967, după care își dedică întreaga activitate acestei instituții, unde înregistrează un parcurs profesional impresionant, avansând de la inginer, lector asistent, lector superior la conferențiar universitar în cadrul catedrelor de Automatică şi Tehnică de Calcul; Automatică, Telemecanică și Sisteme de Conducere; Automatică;  Automatică şi Tehnologii Informaţionale; Ingineria Software și Automatică. Pe lângă posturile științifico-didactice, își asumă și funcții administrative: prodecan la Facultatea de Electrofizică a Institutului Politehnic din Chișinău (1979-1985, 1987), șef catedră Automatică (1992-1993, 1998-2007), iar în 2007- 2016 – șef secție Automatică, catedra Automatică și Tehnologii Informaționale.

La Institutul Electrotehnic din Leningrad,  catedra Automatică şi Conducerea Proceselor, își urmează studiile de doctorat, iar în 1995 susține teza de doctor în științe tehnice. Ulterior, rezultatele cercetărilor sale ştiinţifice sunt prezentate în peste 100 de lucrări ştiinţifice şi didactice, fiind coordonator a 4 proiecte naționale de cercetare.  

Este un specialist recunoscut în domeniul teoriei sistemelor și conducerii sistemelor automate, dedicându-se plenar formării noilor generații de ingineri automatiști, dar și a tinerilor doctori în știință, bucurându-se din plin de o admirație profundă și recunoştinţă din partea colegilor, discipolilor, specialiştilor în domeniu atât pe plan național, cât și internațional.

Domnule profesor Bartolomeu IZVOREANU! Echipa programului de studii „Automatică și informatică” și a Departamentul Ingineria Software și Automatică vă felicită cordial cu ocazia venerabilului jubileu, dorindu-vă multă sănătate şi noi realizări pe tărâmul activităţii didactice și de cercetare! LA MULȚI ANI!

 

(Visited 262 times, 1 visits today)