Dorindu-le un an academic bogat în evenimente și împliniri profesionale, realizarea cu succes a obiectivelor propuse, rezultate frumoase din partea tinerilor dornici de noi cunoștințe, Biblioteca tehnico-științifică UTM îndeamnă cadrele didactice să contribuie la creșterea cotei de evaluare a Universității în clasamentele internaționale Webometrics prin expunerea lucrărilor în Acces Deschis. 

Biblioteca UTM amintește că, în contextul mișcării globale Acces Deschis la informație, în anul 2016 a inițiat crearea Repozitoriului Instituţional (RI), prin care și-a propus promovarea imaginii Universității și a vizibilității cercetătorilor UTM. În scopul creșterii vizibilității internaționale, Repozitoriul Instituțional http://repository.utm.md a fost înregistrat în Directoriul Repozitoriilor cu Acces Deschis (OpenDOAR) și Registrul Repozitoriilor cu Acces Deschis (ROAR). 

Plasarea documentelor în RI este condiționată de Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Repozitoriului UTM http://library.utm.md/IRTUM/Regulament_IRTUM.pdf

Subdiviziunile universitare implicate în organizarea și dezvoltarea Repozitoriului

► Biblioteca tehnico-științifică a UTM; 

► Direcția Investigații Științifice; 

► Redacția revistelor:  Journal of Engineering Science, Journal of Social Sciences. 

► Editura «Tehnica-UTM»; 

► Direcția Tehnologia Informației și Comunicații. 

Personalul bibliotecii arhivează publicațiile recepționate de la autori (articole, publicații didactice, monografii), articolele din conferințele organizate de UTM, teze de doctor și alte tipuri de publicații, care sunt menționate în Regulamentul RI UTM

Structura actuală a RI, cu posibilitatea de navigare și accesare a conținutului, se regăsește pe http://repository.utm.md/community-list, iar varianta de descărcare a structurii Repozitoriului poate fi accesată aici: Structura_RI_UTM-sept-2020.pdf 

Universitarii sunt chemați să contribuie cu variante electronice ale publicațiilor științifice pre-print sau post-print, pentru a fi arhivate în RI cu Acces Deschis. Acestea pot fi expediate prin e-mail ► digital.library@lib.utm.md . 

În cazul în care survin  întrebări cu privire la formatul documentului, corectitudinea metadatelor sau dreptul de distribuire în acces deschis a documentelor poate fi contactat personalul  Serviciului Resurse Electronice (blocul 3, bir.103). 

Articolele din RI UTM sunt indexate în Google Scholar. BTȘ acordă suport informațional la crearea profilului în Google Sholar

(Visited 331 times, 1 visits today)