Federația Mondială a Savanților (FMS) a de­semnat câștigătorii celor 10 burse acordate pentru anul 2020, în valoare de 150 de franci elvețieni pe lună, pentru doctoranzii din Republica Moldova. Printre câștigători se numără și tânăra cercetătoare Irina GRUMEZA, Școala Doctorală Știința Alimentelor, Inginerie Economică și Management, UTM, a. III, care este și deținătoarea Bursei de excelență a Guvernului Republicii Moldova pentru studenții-doctoranzi pe anul 2020.

Fericită pentru reușită extraordinară obținută în acest prestigios concurs, confirmată prin scrisoarea primită din partea președintelui Federației Mondiale a Savanților, prof. Antonino ZICHICHI, doctoranda Irina GRUMEZA spune că bursa FMS încununează realizările sale științifice obținute în domeniul industriei alimentare pe parcursul studiilor doctorale. Acestea sunt confirmate prin 3 publicații în diverse reviste științifice, 9 articole în culegeri științifice, 4 brevete de invenție și 14 prezentări la diferite foruri științifice, soldate cu 3 medalii de aur, 2 medalii de argint și 3 medalii de bronz.

Cu acest nou succes în palmares, anul de studii curent se arată a fi unul foarte promițător. Alături de conducătorul său științificdr., conf. univ. Artur MACARI, de directorul Școlii Doctorale Știința Alimentelor, Inginerie Economică și Management – dr. hab., prof. univ. Pavel TATAROV, decanul Facultății Tehnologia Alimentelor – dr., conf. univ. Vladislav REȘITCA, dar și de șefa Laboratorului Tehnologia Produselor Alimentare din cadrul Institutului Ştiinţifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare – dr., conf. cercetător Larisa IUȘAN, doctoranda Irina GRUMEZA va explora în continuare domeniul prioritar de cercetare ales conform Regulamentului FMS – Alimentarea (Food).

Tema abordată în proiectul de cercetare „Înlocuirea grăsimilor animale cu grăsimi din șroturile oleaginoase în produsele din carne / Capitalizing on the nutritional and biological quality of meat muscle tissue compositions by combining with vegetable lipids of seed groats” este o continuitate a tezei sale de doctor „Tehnologia semifabricatelor din carne tocată de ovine cu adaos de compuși bioactivi”. Se va axa, în special, pe studiul influenței grăsimilor de origine vegetală din șroturi asupra conținutului de grăsimi în tocătura semifabricatelor tocate din carne.

Pasionată de ceea ce face, poate vorbi la nesfârșit despre cel mai valoros aliment din lume – carnea, care constituie obiectul principal al cercetărilor sale, dar și un obiectiv în sine al umanității, în condițiile actuale. Conștientizând importanța unui regim alimentar sănătos, consumatorii preferă tot mai mult alimentele cu înalte valori nutriționale și senzoriale. Deși este un produs foarte solicitat, consumul excesiv de carne, bogată în acizi grași saturați, se consideră că ar putea crește nivelul de colesterol, asociat cu diverse boli cronice, inclusiv cardiovasculare. Tocmai de aceea substituirea sau reducerea grăsimii animale din produsele din carne ar putea crea o imagine mai bună pentru industrie. Grăsimea animală din produse poate fi redusă prin adăugarea unei cantități mai mari de apă, prin înlocuirea cu grăsimi și / sau uleiuri vegetale sau prin adăugarea de hidrocoloide precum dextrine, amidonuri, fibre. Altfel zis, pentru a asigura o alimentație sănătoasă, sunt necesare produse din carne care dezvoltă noi tehnici de prelucrare și acceptă un nou sistem de nutrienți.

Cercetările vor fi efectuate în laboratoarele Facultății Tehnologia Alimentelor din cadrul Universității Tehnice a Moldovei. Materia primă și materialele auxiliare vor fi achiziţionate în conformitate cu cerinţele stipulate în documentaţia tehnică normativă în vigoare, iar mostrele experimentale vor fi pregătite în conformitate cu rețetele de fabricație. Vor fi implementate metode moderne de analiză a produsului finit precum metota cromatografică gazoasă cu ajutorul cromatografului de gaze, echipat cu detector de ionizare în flacără pentru determinarea acizilor grași. Proiectul se va încheia cu prezentarea unui raport de cercetare, dar și a lucrărilor științifice publicate în reviste științifice din străinătate.

Bursa de excelență acordată de Federația Mondială a Savanților în conformitate cu Regulamentul FMS „Rules and Guidelines of National Scholarship Programme” pentru anul de studii 2020-2021 este adresată doctoranzilor care își fac studiile în anii II-III și tinerilor cercetători cu vârsta de până la 35 de ani. La concurs au participat doctoranzi și tineri cercetători din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, Universității Agrare de Stat din Moldova, Institutului de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”, Institutului Oncologic, Institutului de Ecologie şi Geografie etc. Câștigători bursei sunt 10 doctoranzi și tineri cercetători.

(Visited 656 times, 1 visits today)