Joi, 19 noiembrie 2020, ora 14:00, în cadrul seminarului științific al Departamentului Ingineria Fabricației, UTM, va avea loc prezentarea raportului activității de evaluare prealabilă a tezei de doctor habilitat în tehnică a domnului dr. Rodion CIUPERCĂ, conf. univ., cu tema „Creșterea performanțelor aerodinamice ale rotoarelor eoliene cu ax vertical”, specialitatea 242.01 – Teoria mașinilor, mecatronică.

Consultant științific:

academician, prof. univ., dr. hab. Ion Bostan

(Visited 96 times, 1 visits today)