Vineri, 11 septembrie 2020 va avea loc ședința Seminarului Științific de Profil ad-hoc, specialitatea 221.01 „Sisteme și tehnologii energetice”, din cadrul Universității Tehnice a Moldovei la care va fi examinată teza de doctor în tehnică cu tema: „Cercetarea regimurilor sistemului energetic la dezvoltarea interconexiunilor formate din linii dirijate cu autocompensare”

Candidat: Danila CALOŞIN

Conducător științific: Vitalie POSTOLATI, Acad., dr. hab., prof. univ.

Președinte al Seminarului: Valentin ARION, prof. univ., dr. hab.

Vice-președinte: Petru TODOS, prof. univ., dr.

Secretar: Corina GUȚU-CHETRUȘCA, lect. univ., dr.

Începutul Seminarului: ora 10.00

Ședința va avea loc în grupul MS Teams Școala Doctorală SCEEn, canalul Seminarul Științific de Profil: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a0ef83698aba0470698f1b70a041b0979%40thread.tacv2/1598441932654?context=%7b%22Tid%22%3a%221b6d1f48-8893-4889-bdbf-1fb841bcae46%22%2c%22Oid%22%3a%22f43a44a1-6a54-4588-bf57-08bf83d17cd1%22%7d

(Visited 95 times, 1 visits today)