Stimate domnule rector, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN,

Comitetul Sindical al salariaților UTM vă adresează, în numele întregii comunități academice a Universității Tehnice a Moldovei, sincere și cordiale felicitări cu prilejul consemnării zilei de naștere, declarându-ne mândri să avem la conducerea Alma Mater un manager iscusit, veritabil specialist, profesor dedicat și savant notoriu!

Cunoscându-vă tendința perpetuă de modernizare a procesului didactic, dar și a condițiilor de studii la UTM, susținem întru totul abnegația și efortul Dumneavostră incomensurabil în acest sens, dorindu-Vă să perseverați în continuare, cu aceeași amploare și ardoare, spre a dezvolta UTM – prima universitate din Republica Moldova și prestigios centru educațional, științific și cultural, care să asigure compatibilitatea între învățământul superior autohton și cel din alte țări.

Încredințându-Vă de susținerea noastră plenară în nobila activitate de a forma, instrui și educa generații de tineri ingineri, Vă dorim, Domnule Rector, multă sănătate, putere, voință și încredere că UTM își va menține în continuare poziția meritorie în circuitul național și mondial al celor mai prestigioase instituții de învățământ superior, aliindu-se la cele mai înalte standarde ale educației, culturii, calității și leadership-lui academic modern.

Cu respect, Comitetul Sindical al salariaților UTM!

(Visited 946 times, 1 visits today)