Vineri, 27 noiembrie 2020, ora 14:00, în cadrul departamentului Design Industrial și de Produs UTM, va avea loc evaluarea prealabilă a tezei de doctor habilitat în tehnică a domnului dr., conf. univ. Maxim VACULENCO, cu tema “Transmisii precesionale cu profil necongruent al dinților angrenajului”, specialitatea 242.01. “Teoria mașinilor, mecatronică”.

Consultant științific: academician, prof. univ., dr. hab. Ion BOSTAN

(Visited 85 times, 1 visits today)