- UTM - https://utm.md -

Anunț de participare privind achiziționarea Echipamentului IT pentru necesitățile Proiectului nr. 609656- EPP-1-2019-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP „Moldova Higher Education Leadership and Management / MHELM”, finanțat din cadrul programului ERASMUS+

Tip de achiziție: Licitație Deschisă

Anunt_de_participare.semnat [1]

(Visited 90 times, 1 visits today)