Pe 11 august 2020, Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității Tehnice a Moldovei s-a întrunit pentru prima oară în noua sa componență, desemnată pentru un mandat de cinci ani. O primă ședință desfășurată diferit față de precedentele: într-un format mixt, șapte membri ai înaltului for fiind prezenți în sală, iar alții doi – la distanță, în cabinetul virtual al aplicației Cisco Webex, conexiunea fiind asigurată cu suportul Direcției Tehnologia Informației și Comunicații.

În pofida acestui regim de lucru mai puțin ordinar, condiționat de pandemia COVID-19, Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională al UTM a urmat întocmai ordinea de zi prestabilită. Astfel, în cadrul ședinței inaugurată de către rectorul UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, membrii CDSI au propus şi au ales în unanimitate organele de conducere ale Consiliului:

  • Președinte al CDSI – prof. univ., dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN, rector, Universitatea Transilvania din Brașov, Doctor Honoris Causa al UTM;
  • Vicepreședinte al CDSI – conf. univ., dr. Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÎNAC, șef al corpului de control al Prim-Ministrului Republicii Moldova;
  • Secretar al CDSI – prof. univ., dr. Maria GHEORGHIŢĂ, Facultatea Inginerie Economică şi Business a UTM.

În continuare, rectorul a explicat membrilor CDSI că este foarte puțin probabil ca noul an universitar să se desfășoare în stil clasic, în discuție aflându-se un scenariu hibrid, care prevede prezenta în grupuri mici a studenților, cu participare fizică doar la activități practice, lucrări de laborator, prelegeri la materiile cu un număr mic de studenți în sala de curs, iar prelegerile pentru serii mai mari urmând a fi organizate online. Aceste măsuri au menirea de a preveni îmbolnăvirile cu noul Coronavirus. De asemenea, în funcție de evoluția situației epidemiologice cauzate de infecția COVID-19 şi a recomandărilor Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, dar și ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, scenariul pe care sperăm să-l putem implementa începând cu semestrul de primăvară, este să revenim la modalitatea clasică de predare, atât de necesară învățământului superior tehnic ingineresc!

De asemenea, dl rector a adus la cunoștința membrilor CDSI rezultatele intermediare ale concursului de admitere, precum şi modalitatea actuală de depunere a actelor în original, astfel ca în data de 20 august să fie anunțate rezultatele finale ale turului I.

Compartimentul „diverse” din ordinea de zi a inclus subiecte foarte importante pentru buna funcționare a UTM în anul 2020/2021, dar și chestiuni strategice de dezvoltare eficientă a învățământului superior tehnic ingineresc: elaborarea și promovarea obiectivelor strategice de dezvoltare-consolidare a UTM prin realizarea plenară a atribuțiilor CDSI, în special în problemele ce țin de dezvoltarea resurselor umane, patrimoniu, atragere de investiții și finanțări complementare, extindere a parteneriatelor public private, aprofundarea relațiilor cu industria, fortificarea capacităților educaționale și de cercetare, toate aceste obiective fiind sistemic corelate cu Planul Strategic de dezvoltare a Universității.

Amintim cronologic formarea noii componențe a CDSI-UTM:

– în data de 26 mai 2020, în cadrul Senatului UTM, în temeiul prevederilor Codului Educației, Cartei UTM și Regulamentului privind formarea şi funcționarea CDSI al UTM, Senatul a organizat alegerea în componența CDSI a doi experți externi – posesori de competențe și experiență în domenii corespunzătoare misiunii şi direcțiilor de activitate ale CDSI, totodată ei nefiind titulari ai UTM:

  • prof. univ., dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN, rector, Universitatea TRANSILVANIA din Brașov, DHC al UTM;
  • Veaceslav ŞUTCHEVICI, manager, componenta Promovarea Investițiilor, Proiectul Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice, GIZ Moldova.

– în data de 19 mai 2020, adunarea generală a membrilor Consiliilor facultăților și a reprezentanților studenților-membri ai Senatului și ai Consiliilor facultăților UTM a ales, prin vot secret, doi membri ai Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională din rândul cadrelor didactice titulare ale UTM: Victor CATANĂ și Maria GHEORGHIŢĂ.

– în data de 19 mai 2020, Ministerul Educației, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, în calitatea sa de fondator al Universității, a desemnat următoarele persoane în calitate de membri ai CDSI:

  • Doina NISTOR, directoare a Proiectului de Competitivitate al USAID Moldova;
  • Ana CHIRIŢĂ, directoare Proiecte Strategice ATIC (Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC).

– în data de 18 iunie 2020, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova, a desemnat candidatura dnei conf. univ., dr. Viorelia MOLDOVAN-BĂTRÎNAC, șef al corpului de control al Prim-Ministrului Republicii Moldova, în calitate de membru al CDSI UTM.

– conform Regulamentului privind formarea și funcționarea Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională al Universității Tehnice a Moldovei, rectorul şi prorectorul UTM responsabil de probleme financiare sunt membri din oficiu ai înaltului for.

În contextul celor menționate mai sus, transmitem sincere felicitări membrilor noii componențe a CDSI și ai organelor de conducere alese, pentru încrederea de care se bucură în marele colectiv al UTM, dorindu-le succes și abnegație în activitatea deloc ușoară în cadrul forului suprem al Universității Tehnice a Moldovei!

(Visited 523 times, 1 visits today)
1 răspunde

Urmăritori & Pingbacks

  1. […] ordinar, condiționat de pandemia COVID-19, Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituțională al UTM a urmat întocmai ordinea de zi prestabilită. Astfel, în cadrul ședinței inaugurată de către […]

Comentariile sunt închise.