- UTM - https://utm.md -

Absolventul și prof. UTM, Oleg LUPAN, selectat ca profesor afiliat de UCF – cea mai mare universitate din SUA

Profesorul universitar, doctorul habilitat Oleg LUPAN, titular al Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală [1], Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, a fost selectat, în baza unui concurs internațional, ca professor afiliat [2] (professor by courtesy) la cea mai mare universitate din SUA – University of Central Florida – Universitatea din Florida Centrală [3] (UCF), universitate inovativă din TOP10 în SUA, conform US News & World Report. 

UCF este clasată între primele 600-800 de universități din lume de Times Higher Education, oferind peste 200 programe de studii pentru aproximativ 70000 de studenți la 3 cicluri de studii: licență, master și doctorat (peste 8000 doctoranzi). UCF a fost fondată în 1963, numind-se inițial Florida Technological University. Dezvoltându-se în timp, și-a extins spectrul programelor, devenind Universitatea din Florida Centrală [3], având peste 2533 de profesori titulari. Ca rezultat al colaborării fructuoase în domeniul cercetării științifice dintre UTM și UCF au fost publicate peste 70 de articole recenzate în reviste internaționale de prestigiu, brevete de invenție și realizate diverse proiecte.

Prof. Oleg Lupan a absolvit UTM în 1993, Facultatea de Electrofizică (actualmente Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică), specialitatea Microelectronica și dispozitive semiconductoare (azi – „Microelectronica și nanotehnologii”), a obținut ulterior titlul de doctor în științe tehnice la Institutul de Fizică Aplicată, urmând ulterior și  post-doctoratul la Universitatea din Florida Centrală [3] (SUA) și la Centrul Național de Cercetări Științifice (Centre National de la Recherche Scientifique -CNRS, Paris, Franța), poziții ocupate prin concurs internațional în baza Diplomelor obținute la UTM în Moldova. A activat ulterior ca expert și cercetător științific la diferite Centre și universități din lume. Prof. univ., dr. hab. Oleg Lupan, de asemenea, a făcut post-habilitatul în SUA, Franța, Germania fiind acceptat ulterior ca profesor universitar doctor habilitat în baza rezultatelor cercetărilor, diplomelor și gradelor științifice obținute la UTM și AȘM. Dlui deține Premiul Național, dar a  ajuns și in TOP1% Highly Cited Researcher 2018 [4] pe plan mondial, conform Web of Science. Astfel, prin merituosul exemplu al d-sale, studiile din cadrul UTM și-au găsit aprobare și la nivel internațional.  internațional deoarece sunt susținute de cunoștințele, aptitudinile și experiența acumulată pe parcursul anilor.

Predă cursuri pentru majoritatea specialităților Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică [5] la UTM, în special pentru programele de studii Microelectronica și Nanotehnologii și Inginerie Biomedicală, fiind titular al 6 discipline: Fizica Corpului Solid, Dispozitive și Circuite Electronice, Sisteme Optoelectronice, Tehnici de Proiectare a Structurilor VLSI, Nanotehnologii și Nanomateriale, Dispozitive Semiconductoare de Putere, Nano-microelectronică şi Optoelectronică la cele 3 cicluri de studii universitare. Activează de 27 de ani la UTM, având și stagii la diferite universități și centre științifice din Germania, Franța, Italia, SUA, Rusia, Ucraina, România etc.

Ținem să subliniem, în special pentru candidații la studii din anul curent:

Microelectronica și Nanotehnologiile sunt  domenii ale  științei  şi  tehnicii  strict  necesare  pentru  dezvoltarea  durabilă a țârilor cu economii avansate şi includ  totalitatea  mijloacelor,  metodelor  de  activitate  umană  necesară  pentru  proiectarea,  elaborarea  şi  producerea  dispozitivelor,  aparatelor  şi  sistemelor  electronice  şi  optoelectronice,  circuitelor  integrate,  sistemelor  microelectronice, elaborarea şi implementarea nanotehnologiilor, materialelor noi multifuncţionale,  precum  şi  utilizarea  sistemelor  micro-electronice  în  echipamente electronice, tehnica de calcul, automatică, precum şi implementarea sistemelor electronice în diverse ramuri ale economiei.

Ingineria biomedicală (clinică) studiază aparatura de diagnostic, terapie, monitorizare și de laborator utilizată în medicină și biologie, precum și principiile, metodele și tehnicile care stau la baza exploatării acestei aparaturi. Rolul principal al bioinginerilor din domeniul clinic este de a antrena și superviza tehnicienii, medicii care lucrează cu aparatura medicală, de a selecta produsele/serviciile și de a asigura instalarea și folosirea lor adecvată, oferire de consultanță specializată pentru alți membrii ai spitalului (medici, administratori, specialiști IT). Bioinginerii sunt acei care se consultă cu producătorii de dispozitive medicale în vederea îmbunătățirii performanțelor dispozitivelor bazându-se pe experiența clinică, dar și să urmărească progresul tehnologic astfel, încât să prevină îmbătrânirea morală a dispozitivelor medicale.

(Visited 948 times, 1 visits today)