Revistele Universității Tehnice a Moldovei – „Journal of Social Sciences” și „Journal of Engineering Science” – se regăsesc în lista celor 18 care, în baza deciziei Comisiei de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice, instituită din reprezentanții Academiei de Științe din Moldova, Consiliului Rectorilor și Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, au obținut statutul de publicații științifice de profil.

Astfel, „Journal of Social Sciences” (JSS) a fost clasificată în categoria „C”, iar „Journal of Engineering Science” (JES) este unica recunoscută în categoria „B+”. Certificatele de recunoaștere a celor două reviste în calitate de publicații științifice de profil au fost înmânate de către președintele Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, Andrei CHICIUC, în cadrul unei festivități organizate pe 23 iulie 2020, la ANACEC.

Fondată în anul 2018, „Journal of Social Sciences” (https://jss.utm.md/), al cărei redactor-șef este dr. hab., prof. univ. Larisa BUGAIAN, are ca domenii principale arta și designul; pedagogia și psihologia; sociologia; filosofia; istoria; filologia și lingvistica; managementul bibliotecar și al informației; economia și managementul; finanțele și contabilitatea; marketing și logistica; politica economiei și politicile economice; dreptul și legislația. Având o periodicitate trimestrială (4 numere anual), revista constituie o importantă platformă pentru cercetătorii care își propun să abordeze noi probleme în domeniul științelor umaniste și științelor sociale.

Iar „Journal of Engineering Science” (https://jes.utm.md/), îngrijită de prof. univ., dr. hab. Rodica STURZA, este o revistă internațională axată pe inovație și creativitate în inginerie și include patru fascicule: Inginerie industrială (A); Electronică și informatică (B); Arhitectură, inginerie civilă și mediu (C); Inginerie alimentară (D). Revista inserează rezultatele investigațiilor științifice ale profesorilor-cercetători, contribuind la diseminarea informației de profil, formarea intelectuală a studenților, doctoranzilor și tuturor cititorilor. Iar editarea sa în limba engleză și accederea în noi baze de date și cataloage internaționale sporește, cu certitudine, vizibilitatea UTM pe arena comunității științifice internaționale. Este succesoarea revistei trimestriale tehnico-ştiinţifice „Meridian Ingineresc”, fondată în 1995, a cărei apariție neîntreruptă, în limba română, de-a lungul a peste două decenii, s-a datorat redactorului şef-adjunct, prof. univ., dr. hab. Valeriu DULGHERU.

Pe parcursul anilor 2019-2020, în cadrul a patru ședințe ale Comisiei de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice au fost examinate 25 de dosare de evaluare ale revistelor din Republica Moldova în scopul obținerii statutului de publicație științifică de profil și clasificării pe categorii: A+, A, B+, B și C. Ca rezultat, au fost recunoscute 18 reviste științifice, din care: 2 reviste – în categoria „A”, 1 revistă – în categoria „B+”, 12 reviste – în categoria „B” și alte 3 reviste – în categoria „C”.

 

(Visited 168 times, 1 visits today)