În ultima duminică a lunii iulie marcăm Ziua lucrătorilor din domeniul cadastrului, geodeziei și relațiilor funciareo ramură legată de una dintre cele mai importante valori ale unui stat: pământul.

Stimați colegi, absolvenţi, care în prezent prestaţi servicii în domeniul cadastrului, geodeziei și relațiilor funciare! În numele colectivului Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru și al programului de studiu „Drept”, vă felicităm cu prilejul sărbătorii dvs. profesionale și vă dorim să valorificați în continuare profesionalismul şi perseverenţa de care daţi dovadă de-a lungul timpului, făcând posibilă atingerea unor rezultate notabile în sistemul geodezic, cadastral şi funciar, dar și multe realizări care dau naștere unor noi proiecte atât de necesare statului și cetățenilor.

Echipa programului de studii Drept împărtășește bucuria acestei sărbători, dat fiind că, inițial, specialitatea Drept din cadrul UTM a fost instituită la solicitarea Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru din data de 07.05.1999, care necesita specialişti cu o pregătire temeinică în domeniul cadastral-imobiliar. Astfel, în planul de învăţământ au fost incluse discipline privind pregătirea specialiștilor pentru sistemul cadastral. Relația cordială cu organele cadastrale a perpetuat în timp, acestea contribuind la perfecționarea planului de învățământ, desfășurarea stagiilor de practică, crearea locurilor de muncă pentru absolvenți, dar și prin participarea reprezentanților săi în calitate de președinte al comisiilor examenelor de licență și master. La rândul lor, colaboratorii programului de studii Drept, care activează inclusiv în organele cadastrale, organizează pe parcursul mai multor ani seminare instructive, prin care contribuie la aprofundarea cunoștințelor în domeniul cadastral-imobiliar atât ale profesorilor, cât și ale studenților și masteranzilor.

Suntem mândri de colegii noștri din cadrul Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastru, care au reuşit să creeze un sistem eficient de gestiune şi menţinere a patrimoniului funciar al statului, implicit al cetăţenilor Republici Moldova. Au reușit să realizeze politicile statului în domeniul relaţiilor funciare, cadastrului, geodeziei, cartografiei şi geoinformaticii, oferind soluţii privind gestionarea patrimoniului şi asigurarea valorificării legale a acestuia, contribuie la relansarea economiei şi dezvoltarea ţării noastre pe făgaşul european al unei societăţi moderne.

Stimați lucrători din domeniul cadastrului, geodeziei şi relaţiilor funciare! Vă mulțumim pentru munca, profesionalismul și devotamentul de care dați dovadă în implementarea proiectelor în beneficiul cetățenilor!

Cu profund respect și considerațiune,

profesorii  și absolvenții FCGC și implicit ai programului de studii Drept,

Livia Nistor-Lopatenco, Alla Climova, Catan Victor, Aurica Lefter, Nica Calistru, Dorina Istrati, Andrian Galaju, Larisa Țugui, Arcadie Tărîță, Tatiana Ducal, Denis Rapcea, Lucia Gori, Cristina Berzoi, Veronica Cebotari, Alexei Moglan, Iuliana Rotaru, Dumitru Plamadeala, Gico Nesteriuc ș.a.

(Visited 140 times, 1 visits today)