„Inginerul explorează”, „Inginerul inovează”, „Inginerul creează”, „Inginerul dezvoltă” – sunt doar câteva din zecile de afirmații de pe panourile care împânzesc, de astăzi, mica arteră ce leagă corpul de studii nr. 3 al UTM, arondat Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică, cu Centrul industriilor creative FabLab, Centrul de Instruire și Inovații TIC – TEKWILL și Centrul de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii ZIPhouse.

Această frumoasă inițiativă a rectorului Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, de a răspunde creativ la întrebarea care este rolul și contribuția inginerului la procesul de creație și dezvoltare a tot ceea ce ne înconjoară, dar și de a scoate în evidență perspectivele carierei de inginer, s-a asumat să o realizeze subdiviziunea universitară care tocmai are rolul de a promova și disemina spiritul profesiei de inginer în mediul tinerilor – Centrul de Informare și Ghidare în Carieră – CEGHID.

Inițiativa a fost realizată cu implicarea nemijlocită a directorului CEGHID,  care este concomitent și secretarul Comisiei de Admitere a UTM – Radu MELNIC, directorului-adjunct al CEGHID – Natalia ȘESTENCO, secretarii-adjuncți ai Comisiei de Admitere a UTM Iurie SUBOTIN și Roman GRIȚCO, dar și a designerului Macar NAGHIRNEAC.

#SuntUTM#Inginerii_creează_Viitorul!

(Visited 359 times, 1 visits today)