Ministerul Economiei și Infrastructurii și Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au semnat, ieri, cu Asociația Națională a Companiilor din domeniul Tehnologiilor Informaționale și al Comunicațiilor și Instituția Publică Centrul de Instruire și Inovații TIC – Tekwill, un memorandum privind dezvoltarea sistemului educațional bazat pe competențe digitale ca răspuns la criza provocată de COVID-19. 

Memorandumul prevede elaborarea suporturilor didactice digitale și dotarea școlilor din Republica Moldova cu echipamentele necesare pentru introducerea educației digitale la toate nivelele. Documentul presupune și pregătirea cadrelor didactice în adoptarea și promovarea tehnologiilor informaționale, asigurarea calității și relevanței competențelor TIC pentru activitatea profesională în condițiile unei economii digitale, prin armonizarea educației TIC în R. Moldova cu cerințele pieței muncii.

La evenimentul de semnare a Memorandumului au participat ministrul Educației, Culturii și Cercetării, Igor ȘAROV, directorul executiv ATIC, Marina BZOVÎI, președintele Consiliului ATIC, Veaceslav CUNEV, directorul proiecte strategice ATIC/directorul proiectului Tekwill, Ana CHIRIȚA, și rectorul UTM, Viorel BOSTAN, care în contextul dat și-a exercitat și calitatea de președinte al Consiliului IP „Centrul de Instruire și Inovații TIC – Tekwill”.

„Tehnologia și inovația reprezintă viitorul. Sunt termeni, care au pătruns în cele mai diverse domenii ale societăţii, de la afaceri până la sport, de la educaţie şi sănătate până la o gamă largă de servicii. Este bine cunoscut faptul că forța de muncă calificată constituie elementul cheie pentru crearea și dezvoltarea afacerilor, iar companiile IT din Moldova se confruntă cu un deficit de personal calificat, care să corespundă exigențelor și provocărilor mediului de afaceri din IT. În acest sens, sunt necesare soluții educaționale inovative, dar cu impact rapid, care să abordeze atât calitatea capitalului uman, cât și ecosistemul antreprenorial, ca provocări pentru inovația digitală și afacerile IT de succes”, a declarat ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu RAILEAN.

Potrivit ministrului Educației, Culturii și Cercetării, Igor ȘAROV, o economie competitivă, axată pe cunoaștere reprezintă baza unei societății dezvoltate cu perspectivă pozitivă pentru viitor. „Transformarea digitală pe toate sectoarele economiei este o prioritate pentru Republica Moldova, iar transformarea educației nu este o prioritate, ci este o necesitate indiscutabilă pentru a crește cetățeni pregătiți pentru profesiile viitorului”, a menționat ministrul Igor ȘAROV.

Președintele Asociației Naționale a Companiilor din domeniul TIC, Veaceslav CUNEV a punctat că, scopul acestui Memorandum este introducerea studierii competențelor digitale din grădiniță. „Pentru noi e important ca – cele mai bune competențe digitale să fie preluate din grădiniță, școli, aceștia să aibă platforme digitale, Sarcina noastră ca toate competențele digitale să fie studiate din grădiniță. Experiența arată că fără ajutorul statului și a partenerilor internaționali nu vor putea face acest lucru”, a spus Veaceslav CUNEV.

Reiterând angajamentul ferm al Universității Tehnice a Moldovei în susținerea dezvoltării ramurii IT, prof. univ., dr. hab Viorel BOSTAN a subliniat:

– De 6 ani am un sentiment de déjà vu, când într-o clădire nefinisată, aici, în campusul Râșcani, semnam Memorandumul de înțelegere cu partenerii noștri de dezvoltare și, sincer vorbind, atunci visam frumos și nu știam că voi asista și la perioada în care aceste vise vor deveni realitate. Acum, trăiesc un extraordinar sentiment de satisfacție, văzând că mult mai mult de cât visam atunci are acum viață.

Am fost întrebat care ar fi interesul Universității Tehnice de a se implica în asemenea procese, care nu țin direct de actul academic sau cel de cercetare. Răspunsul meu stă în cea de-a treia misiune pe care o are Universitatea. Pe lângă misiunea de transmitere a cunoașterii – actul academic/actul didactic, și cea de generare a noi cunoștințe – actul de cercetare și inovare, în ultimii 15-20 de ani se face tot mai evidentă și cea de-a treia, și anume misiunea privind serviciul față de societate privind implicarea universității în a rezolva/soluționa/identifica  problemele societale, chiar dacă unele dintre acestea nu țin direct de specificul universității. Pentru noi, acest lucru este foarte important.

Dacă e să privim ce definește o universitate de succes, vom identifica trei factori importanți: „materia primă” care intră în universitate (iertată să-mi fie comparația) – absolvenți ai liceelor și colegiilor/centrelor de excelență, care vin să-și continue studiile la universitate. Și dacă ei sunt bine pregătiți – munca noastră are un efect mai mare, pentru că reușim să le dăm mai multă informație, mai multă cunoaștere, nefiind nevoiți să acoperim golurile lăsate de sistemul preuniversitar, în cazul în care acesta nu a făcut față. De aceea, „materia primă” este un lucru extrem de important. Cum sunt pregătiți acei copii, ce domenii își aleg, cum sunt orientați, în ce măsură dețin competențele digitale – toate acestea constituie competențe-cheie.

Al doilea factor determinant pentru o universitate este finanțarea. Cu această ocazie vreau să exprim sincere mulțumiri domnului ministru Igor Șarov care atât în calitatea sa de ministru, cât și în cea de secretar general al ministerului de resort, a insistat asupra unor reforme foarte importante, care deja au un efect pozitiv și vor avea un efect mai mare în viitor. Mă refer la reforma finanțării în cercetare și reforma finanțării în învățământul universitar. Or după ce s-au schimbat condițiile de alocare a finanțării după nivelul de cercetare, Universitatea Tehnică a Moldovei a reușit, într-o competiție corectă, să-și mărească fondurile de finanțare de cel puțin 4-5 ori. E o sumă extraordinară pentru noi! Iar acele proiecte care vor fi finanțate de la bugetul de stat vor fi unele de succes și de o importanță mare pentru țară.

A doua reformă care se va derula de la 1 ianuarie 2021 ține de finanțarea învățământului universitar și, credem, va contribui la schimbarea peisajului integral în universități. Noi vom deveni mult mai motivați în a dezvolta universitățile pe care le avem.

Cel de-al treilea factor determinant pentru dezvoltarea universităților ține de „unde se duce” „produsul” nostru final, altfel zis ține de succesul mediului de afaceri și al industriei. Or dacă nu există „consumatori” ai „produsului universitar”, pentru ce mai existăm noi, universitățile? În acest sens este foarte importantă colaborarea noastră cu toți actorii implicați, cu mediul de afaceri, cu industriile. Un rol important îi revine Ministerului Economiei și Infrastructurii, care creează toate condițiile pentru dezvoltarea ingineriei în Republica Moldova, fie că vorbim despre noi proiecte de infrastructură, drumuri, poduri, noi clădiri, sisteme de alimentare cu gaze sau cu apă, agricultura durabilă, sustenabilă, sectorul IT care astăzi este unul dintre actorii cei mai importanți. În acest context, țin să reiterez angajamentul nostru ferm de a susține toate acțiunile TEKWILL , ale Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și Ministerului Economiei și Infrastructurii pentru eforturile continue în prioritizarea și plasarea educației digitale ca fiind una dintre cele  mai importante, a concluzionat Viorel BOSTAN.

În prezent, tehnologiile informației și comunicațiile reprezintă un sector economic care înregistrează progrese semnificative. În sectorul IT activează 2145 de companii cu peste 27 mii de angajați, cota sectorului TIC în produsul intern brut al țării constituind circa 7%.

Reamintim că la 14 iunie 2018 a fost semnat Memorandumul de înțelegere între MEI, MECC, ATIC și Tekwill privind „Dezvoltarea educației digitale în învățământul general”, având ca obiectiv implicarea întregii comunități pentru a sprijini transformarea educației digitale și antreprenoriale din țară. Ca urmare,  a fost lansat un amplu proces de regândire a educației tehnologice și digitale în sistemul de învățământ, inițiativă soldată cu introducerea obligatorie de la 1 septembrie 2018 în curricula școlară a educației digitale din clasa I, precum și de stimulare a cursurilor opționale de robotică, antreprenoriat, creativitate digitală, orientare în carieră etc.

(Visited 438 times, 1 visits today)