Departamentul Inginerie Electrică (DIE) din cadrul Facultății Energetică și Inginerie Electrică (FEIE) pregătește ingineri în specialitățile: „Ingineria sistemelor electromecanice” și „Ingineria și managementul calității” (ciclul Licență) şi „Inginerie electrică” și „Ingineria şi managementul calității” – ciclul Master).

Departamentul Inginerie Electrică este lider în domeniul cercetării şi elaborării centralelor electrice eoliene și solare, a mașinilor electrice cu magneți permanenți şi rotor disc, a sistemelor electronice de tracțiune a troleibuzelor. Dispune de un atelier și diverse laboratoare dotate cu echipamente, aparate de măsurări, mașini, transformatoare electrice, standuri pentru efectuarea lucrărilor de laborator și dispozitive pentru studii şi activități științifice.

În cadrul Atelierului ultra modernizat, de exemplu, studenții au posibilitatea să efectueze lecții practice pe tot parcursul anilor de studii. Bunăoară, pot cerceta funcționalitatea unei mașini electrice cu motor asincron și două rotoare, care are un câmp larg de implementare – atât în industrie, cât și ca parte componentă  a electrocasnicelor.

Laboratorul de surse regenerabile de energie din cadrul DIE-FEIE este unicul în R. Moldova atât de modernizat, fiind destinat în special studiului tehnologiilor moderne de conversie termică şi fotovoltaică a energiei solare şi energiei eoliene. Aici studenții pot testa panouri fotovoltaice care generează energie electrică, o turbină ET 220, alte echipamente performante, aprofundându-și cunoștințele la disciplinele „Surse regenerabile de energie”, „Surse regenerabile de energie/Clădiri energo-eficiente”, „Inginerie regenerabilă, aplicații practice” (ciclul Licență) , dar și la ciclul Master în domeniul „Ingineria energiei regenerabile”. Totodată, laboratorul este implicat în formarea profesională continuă a cadrelor didactice şi manageriale din sistemul învățământului secundar profesional și a specialiștilor din ramurile electromecanică şi energetică.

Iar în Laboratorul de echipamente electrice studenții învață cum se lucrează cu diverse instalații și echipamente – motoare, surse de energie regenerabilă, instalații electrice și de protecție electrică, confecționând ei înșiși diverse mostre și dezvoltându-și astfel gândirea creativă, abilitățile practice și teoretice pentru a rezolva diverse probleme inginerești.

 

(Visited 89 times, 1 visits today)