Concursul de admitere la instituțiile de învățământ superior, sesiunea 2020, se va desfășura în regim online. Potrivit unei decizii a Guvernului, organizarea și desfășurarea sesiunii de bază a concursului de admitere va avea loc concomitent la toate instituțiile de învățământ superior, în perioada 27 iulie-20 august.

Rectorul Universității Tehnice a Moldovei, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, a relatat pentru IPN că UTM deja a început procesul de preînregistrare a actelor în dosarul de admitere. Candidații completează la distanță formularul, încarcă copiile scanate ale buletinului, diplomei de BAC, diplomelor de participare la diverse concursuri, actelor cu privire la situația socială. Se achită și o taxă de admitere. De pe data de 27 iulie, toate aceste preînregistrări trebuie confirmate prin apăsarea unui buton. Deja sunt mai mulți candidați care au încărcat în acest mod actele. Procesul online de admitere va demara pe 27 iulie.

Pentru cei care nu au acces la servicii internet, UTM oferă posibilitatea să depună actele fizic, printr-o înregistrare prealabilă.

Odată cu încărcarea dosarului, acesta va fi verificat de Comisia de admitere. Dacă dosarul este complet, acesta va fi tipărit, iar candidații se vor prezenta la Comisia de admitere, care în acest an va fi în blocul de pe strada Studenților, unde vor fi intrări separate, cu rând electronic, cu programare. Va intra câte un student și nu se va reține mai mult de trei minute. Toți participanții la proces vor fi echipați corespunzător cu mijloace de protecție individuală.

Rectorul Viorel BOSTAN spune că studenții sunt atrași „cu dinamismul de care dă dovadă UTM”. La UTM se acordă o mare atenție activităților studenților și calităților studiilor. La UTM se investește în spații de învățare, în instrumente TIC. Universitatea dezvoltă și parteneriate cu alte universități din spațiul european. „De aceea, din punctul nostru de vedere, este o alegere foarte bună, mai ales că ținem cont de faptul că specialitățile inginerești, în ultima perioadă, devin extrem de importante și pentru Republica Moldova”. Rectorul spune că deficitul de ingineri se atestă nu doar în Moldova, dar și în țara vecină, România, precum și în Uniunea Europeană în general. „Din acest punct de vedere, cariera de inginer îți oferă un viitor frumos”. 

(Visited 58 times, 1 visits today)