Finalizarea unui an academic și pregătirile către un nou an de studii constituie un frumos prilej de bilanț și de trasare a unor noi obiective. Este și cazul Direcției Formare Continuă, condusă de conf. univ., dr. Valentin AMARIEI.

În a. u. 2019/2020, sub egida Direcției Formare Continuă, la UTM au fost derulate 45 programe de formare continuă, în cadrul cărora au audiat cursuri de perfecționare profesională 2476 de persoane, între care 2187 de specialiști din economia  națională (88 la sută din numărul total), dar și 262 cadre didactice din instituțiile de învățământ profesional-tehnic și 27 profesori de fizică din licee.

Manopera activităților de formare continuă organizate de Centrul Universitar de Formare Continuă (CFC) exprimată în om/ore se estimează în a.u. 2019/2020 la 374851 om/ore contact direct – un volum echivalent manoperei de instruire a 417 studenți de la ciclul licență pe parcursul unui an universitar (manopera instruirii unui student la ciclul licență pe parcursul unui an universitar este de 900 om/ore contact direct).

Direcția Formare Continuă și implicit CFC își propune planuri mari și pe viitor, acestea urmând să contribuie în continuare la crearea unui mediu universitar favorabil de dezvoltare a activităților de formare continuă cu antrenarea cadrelor didactice, personalului non-didactic, departamentelor și facultăților UTM.

(Visited 51 times, 1 visits today)