Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a unui candidat pentru poziția de traducător limba engleză în cadrul proiectului de subvenție locală (SL) nr. 83350045:

Create of a new pre-service training program for Vocational Education and Training (VET) teachers in Moldova in order to provide this service at system level

realizat cu sprijinul proiectului „Support to Vocational Education and Training (VET) in the field of Green Economy” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Principalele atribuții:  servicii de interpretariat (traducere consecutivă și traducere sincronă) în cadrul trainingului de formare organizat de proiect în perioada contractată.

Conținutul dosarului de candidatură la statutul de expert Standard de Calificare

 1. Copia Buletinului de Identitate, valabil pentru perioada contractată.
 2. Curriculum Vitate, redactat în limba română (formular Europass + fotografie).
 3. Scrisoare de intenție în care este prezentat traseul profesional cu focusarea pe experiența personală în oferirea serviciilor de traducător.
 4. Oferta financiară.

Perioada contractată:                            03 – 14 august 2020.

Termen limită de depunere dosar:        24 iulie 2020.

Dosarele pot fi transmise prin e-mail către asistentul coordonator al SL, iar preselecția candidaților va fi organizată în cadrul ședinței echipei manageriale SL.

Rezultatele preselecției vor servi drept temei pentru organizarea unui interviu de performanță cu candidații a căror dosar corespunde criteriilor de selecție înaintate.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Etapa finală de selecție a candidaților va fi efectuată de echipa managerială a SL, care va anunța rezultatul final candidaților.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul Traducător

 1. Studii superioare în domeniul limbilor moderne (specializarea: limba engleză).
 2. Minimum 5 ani de experiență profesională în domeniul serviciilor de interpretariat (traducere consecutivă și traducere sincronă).
 3. Abilități excelente de comunicare verbală și în scris în limba română și limba engleză, capacitate de analiză și sinteză a informației, bună organizare, capacitate de însușire rapidă a metodelor noi de lucru, responsabilitate.
 4. Abilitatea de a analiza subiectul și terminologia rapid și eficient, în limba sursă și în limba țintă, pentru a alege termenii cei mai potriviți.
 5. O bună cunoaștere a instrumentelor de traducere asistată de calculator, a instrumentelor de terminologie și a programelor informatice standard.

Va constitui un avantaj

 1. Cunoașterea terminologiei din domeniul pedagogic și tehnic.
 2. Cursuri de perfecționare profesională în domeniul de competență.
 3. Experiența în calitate de traducător în cadrul activităților de formare a formatorilor din domeniul pedagogic.

Calendar concurs selecție

Informații suplimentare

13.07.2020

24.07.2020

Înscrierea pe baza dosarului de candidatură

Coordonator subvenție locală

dr. Rodion CIUPERCĂ, conf. univ.

e-mail:     rodion.ciuperca@tcm.utm.md

Asistent Coordonator subvenție locală

dr. Vasilina POPOV, conf. univ.

e-mail:     vasilina.popov@cfc.utm.md

Adresa:    str. Studenților 9/8, bir. 212

27.07.2020      Concurs dosare candidați

28.07.2020      Interviu de selecție (ora 1400, 6-212, FIMIT)

28.07.2020      Comunicarea rezultatelor

 

(Visited 35 times, 1 visits today)