O nouă apariție editorială, un manual în studiul Dreptului familiei, a văzut recent lumina tiparului la Editura „Tehnica UTM”, înscriind astfel un mare plus în palmaresul pregătirilor către noul an de studii la Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, Universitatea Tehnică a Moldovei.

Autoarea manualului, conf. univ., dr. Ina BOSTAN, șef program studii „Drept”, și-a propus să-i familiarizeze astfel pe studenți cu știința despre Dreptul familiei. Or, în opinia sa, studiul Dreptului familiei scoate în evidență importanța familiei în societate. Prin intermediul familiei are loc transmiterea-asimilarea atitudinilor, valorilor, concepțiilor sau modelelor de comportare specifice unui grup, în vederea formării, adaptării şi integrării sociale a unei persoane. Prin urmare, familia cu relații armonioase între membrii ei, bazate pe principii de prietenie, solidaritate, stimă, contribuie la formarea unei societăţi sănătoase.

Consacrat aspectelor teoretice, îmbinate cu cele practice, manualul „Dreptul familiei” reprezintă o contribuţie substanţială pentru doctrina națională, servind drept o veritabilă sursă de informație nu doar pentru studenți, masteranzi, doctoranzi, dar și pentru practicieni, care adesea se confruntă cu anumite situații dificile atunci când trebuie să dea o apreciere privind aplicarea normelor de dreptul familiei în activitatea de înfăptuire a justiției.

Echipa Programului de studii „Drept” exprimă sincere felicitări autoarei noului manual, Ina BOSTAN, conf. univ., dr., avocat, cu ocazia editării acestui nou manual pentru disciplina de studii „Dreptul familiei”, Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru, UTM.

(Visited 58 times, 1 visits today)