07.07.2020 – START înregistrare prealabilă „Admiterea UTM”!

După un semestru de ore la distanță, susținere de teste și diverse lucrări online, tehnologia va marca plenar și procesul de Admitere din acest an.

Potențialii studenți care aspiră să-și continue studiile la Universitatea Tehnică a Moldovei – absolvenți ai liceelor, colegiilor/centrelor de excelență și școlilor medii din raioanele de Est ale RM, își vor putea înregistra de sine stătător datele personale pentru înscrierea la concursul de admitere din anul curent. Acest lucru devine posibil prin intermediul Aplicației online, lansată astăzi.

Aplicația a fost creată de către un grup de specialiști ai UTM: proiectare – CEGHID (Radu MELNIC și Natalia ȘESTENCO); realizare – DTIC (Ion ICHIM și Vasile DEREVLENCO); testare – Comisia de Admitere.

Aplicația include patru pași distincți de completare a datelor personale, substituind în totalitate procesarea manuală a actelor depuse la concursul de admitere.

Inițial, fiecare candidat își va crea un cont, completând  rubricile: Nume, Prenume, E-mail, iar prin poșta electronică va primi link-ul de intrare în Cabinetul personal virtual. După ce își va da acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, se va putea autentifica și  opera toate completările solicitate, dar și să revină ulterior cu diverse modificări, ajustări pe care le consideră necesare, până la acceptarea dosarului de către Comisia de Admitere a UTM. 

Datele oferite de către candidați pentru completarea dosarului se regăsesc în buletinul de identitate, de unde urmează a fi transcrise (pentru conformitate, se va cere și anexarea copiei b/i în formă scanată sau foto). După care candidatul va indica adresa de domiciliu, un număr de telefon la care ar putea fi găsit, dar și telefoanele persoanelor de contact.

Totodată, candidații vor încărca copiile diplomelor de studii preuniversitare – BAC, colegiu/centru de excelență (sau școală medie, în cazul candidaților din raioanele de Est ale RM).

Dat fiind că pentru fiecare program de studii din oferta de Admitere se stabilește cota de 15% din numărul de locuri prevăzute în planul de înmatriculare cu finanțare bugetară, candidații care se regăsesc în categoriile speciale nominalizate în Aplicație, conform Regulamentului de Admitere, vor completa și o fișă cu rubricile respective, încărcând actele confirmative.

Pasul final va consta în selectarea programelor de studii la care candidații ar dori să fie înmatriculați, bifându-le în ordine descrescătoare, conform preferințelor.

O platformă superb de simplă, în strictă conformitate și cu regimul sanitar actual, impus de pandemie.

Dragi candidați la studii, sunteți bineveniți în marea familie a UTM!

Pentru înregistrare accesați link-ul

https://utm.md/admiterea-utm/admiterea-ciclul-i-licenta/inregistrarea-prealabila-a-candidatilor/

(Visited 431 times, 1 visits today)