AVIZ

 Seminarul Științific de Profil

aprobat prin H O T Ă R Â R E A  nr. AT-4/4.4

din 05 iulie 2016*

Vineri,  3 iulie 2020 va avea loc ședința Seminarului Ştiinţific de Profil    253.  Tehnologii în industria alimentară*

 

ARGUMENTAREA   PRODUCERII  ȘI  PROTECȚIA  SPUMANTELOR CLASICE CU DENUMIRE DE ORIGINE „CRICOVA”

prezentată pentru susținere tezei de doctor la specialitatea    253.04. Securitatea produselor alimentare

 

de pretendentul la grad ştiinţific:   BÎLICI CONSTANTIN

conducător ştiinţific: dr.hab,  prof.univ.  Rodica STURZA

 

 

Preşedinte SȘP:                                               Tatarov Pavel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar

Secretar ştiinţific SȘP:                                 Elisaveta Sandulachi, doctor în tehnică, conf. universitar

 

*Ședința se va petrece   online, pe  Microsoft Teams, link:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ae8fbaf61607e480d9df0a8761f0c32c3%40thread.tacv2/General?groupId=46bcdd18-59d1-4839-acb2-59736db36bc2&tenantId=1b6d1f48-8893-4889-bdbf-1fb841bcae46

(Visited 76 times, 1 visits today)