Absolvenții treptei preuniversitare pasionați de electronică și telecomunicații au avut astăzi posibilitatea de a participa la Ziua Ușilor Deschise la FET – Facultatea Electronică și Telecomunicații din cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

Tinerii conectați online la eveniment au fost salutați cordial de către secretarul responsabil al Comisiei de Admitere a UTM – Radu MELNIC, decanul FET – conf. univ., dr. Pavel NISTIRIUC, prodecanul – lect. univ. Andrei CHIHAI, șefa Departamentului Telecomunicații și Sisteme Electronice – conf. univ., dr. Lilia SAVA și șefii programelor de studii „Inginerie și management în telecomunicații” și „Rețele și software de telecomunicații” – conf. univ., dr. Lucia GUJUMAN și lect. univ. Arina LACHI.

– Pentru că ne dorim să asigurăm discipolilor noștri o pregătire în pas cu evoluțiile şi tehnologiile în domeniu, an de an investim în studii de calitate și, astfel, transformăm viața de student într-o experiență unică, i-a încredințat pe tineri decanul Pavel NISTIRIUC.

Tinerii s-au arătat interesați de oferta de studii propusă de FET, în special de posibilitatea de a studia Tehnologii și sisteme de telecomunicații; Rețele și software de telecomunicații; Electronica aplicată; Securitatea sistemelor electronice și de telecomunicații; Inginerie și management în telecomunicații; Comunicații radio și televiziune, dar și de faptul că, după absolvirea Facultății, ar putea să-și continue studiile la ciclul 2 de studii universitare – Master sau să se angajeze într-o companie de telefonie mobilă,  unde un inginer în telecomunicații poate să asigure funcționalitatea rețelei, suportul tehnic pentru furnizori, subcontractori, parteneri, să soluționeze reclamațiile clienților prin analize specializate sau investigații pe teren, să lucreze cu baze de date specifice și să propună soluții de optimizare a rețelelor de comunicații.

Precum s-a văzut, studiile la Facultatea Electronică și Telecomunicații oferă perspective de vis în cele mai dinamice și tehnologizate domenii ale Viitorului.

Ne vedem mâine, online, la Facultatea Textile și Poligrafie!

(Visited 60 times, 1 visits today)