Profesorul universitar, doctorul habilitat Oleg LUPAN, titular al Departamentului Microelectronică și Inginerie Biomedicală, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, a fost selectat, în baza unui concurs internațional, ca professor afiliat  (professor by courtesy) la cea mai mare universitate din SUA – University of Central Florida – Universitatea din Florida Centrală (UCF), universitate inovativă din TOP10 în SUA, conform US News & World Report. 

Citește mai mult

Aurel STRONCEA este Managing Director „Noroc Consulting” SRL, una dintre cele mai moderne și de succes companii de design din industrie din Moldova, care oferă servicii de proiectare a echipamentelor și utilajelor pentru nave și platforme din industria petrolului și a gazelor.

Citește mai mult

Mult stimate domnule academician Ion BOSTAN, primiți din partea marelui colos UTM profundul respect, felicitări și sincere urări de bine și sănătate cu ocazia împlinirii onorabilei vârste!

Citește mai mult

Celebrul Parc al Universității Tehnice a Moldovei –  muzeu al tehnicii în aer liber constituie o atracție turistică nu doar pentru UTM-iști și chișinăuieni. Dat fiind că în anul curent Comisia de admitere a UTM a fost amplasată în campusul academic Râșcani al UTM, această bijuterie arhitecturală  atrage atenția tuturor locuitorilor Republicii Moldova.

Citește mai mult

Revistele Universității Tehnice a Moldovei – „Journal of Social Sciences” și „Journal of Engineering Science” – se regăsesc în lista celor 18 care, în baza deciziei Comisiei de evaluare, clasificare și monitorizare a revistelor științifice, instituită din reprezentanții Academiei de Științe din Moldova, Consiliului Rectorilor și Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, au obținut statutul de publicații științifice de profil.

Citește mai mult

Andrian GALAJU este absolvent al specialității Drept” din cadrul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, UTM, promoția 2011.

Citește mai mult

Sandra PRUNICI este absolventă a Universității Tehnice a Moldovei, Facultatea Inginerie Economică și Business, programul de studii „Marketing și logistică”, promoția 2020. „Am lucrat cu o deosebită plăcere cu Sandra pe parcursul a trei ani de studii, dar și la elaborarea tezei de licență. Responsabilitatea, perseverența, creativitatea, originalitatea sunt trăsături care au ajutat-o să înregistreze rezultate excelente”, subliniază conf. univ., dr. Lilia CHIRIAC, șef program „Marketing și logistică”, Departamentul Teorie Economică și Marketing, FIEB. Pe parcursul anilor de studii a acumulat o experiență frumoasă, pe care i-am solicitat să o împărtășească, pentru a-i entuziasma și pe alți tineri să îndrăgească marketingul – o specialitate actuală, modernă, indispensabilă pentru orice întreprindere. Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei este lider printre universitățile din Republica Moldova, conform ultimului raport (July 2020 Edition 2020.2.0 updated: http://webometrics.info/en/Europe/Moldova%2C%20Republic%20of) publicat de Ranking Web of Universities (Webometrics) la data de 27 iulie 2020, un top care analizează circa 30000 de universități din întreaga lume, inclusiv instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova.

Citește mai mult

Ziua de luni, 27 iulie, a însemnat nu doar un frumos început de săptămână, dar și un nou început pentru mulți absolvenți de licee și colegii, care au venit la Comisia de admitere a UTM să-și exprime opțiunea pentru specialitatea/facultatea dorită. Citește mai mult

Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru formarea grupului de lucru în vederea elaborării Suportului curricular în conformitate cu Planul de învățământ pentru Programul de studii superioare de master Pedagogie Vocațională – discipline tehnice, nivel 7 ESCED, în cadrul subvenției locale nr. 83350045:

Create of a new pre-service training program for Vocational Education and Training (VET) teachers in Moldova in order to provide this service at system level

realizată cu sprijinul proiectului „Support to Vocational Education and Training (VET) in the field of Green Economy” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Citește mai mult