Astăzi, suita activităților dedicate Zilelor Ușilor Deschise la UTM, în format online, a ajuns în campusul academic Botanica, iar rolul de gazdă primitoare și l-a asumat Facultatea Urbanism și Arhitectură.

Profesorii FUA și-au dat toată străduința în organizarea evenimentului, dorind să reprezinte toate departamentele și programele de studii ale Facultății. Astfel, secretarul Comisiei de Admitere, UTM, Radu MELNIC, și decanul FUA, Sergiu BEJAN, au fost însoțiți de către prodecanii Sergiu TRONCU și Andrei BURAGA, de către șefii departamentelor Arhitectură – Aurelia CARPOV; Alimentări cu Căldură, Apă, Gaze şi Protecția Mediului – Vera GUȚUL; Drumuri, Materiale, Mașini pentru Construcții – Ruslan BORDOS; Urbanism și Design Urban – Alexandru COCIN; de către șefii programelor de studii „Căi ferate, drumuri, poduri” – Eduard PROASPĂT; „Alimentări cu căldură și gaze, ventilație” – Livia LEANCĂ; „Ecotehnie, management ecologic și ingineria apelor” – Ion IONEȚ; „Design interior” – Liliana PLATON; „Planificare urbană și regională” – Elena MANȚUC; „Arhitectura” – Ala CARCEA; dar și de către secretarul științific al Consiliului Facultății și responsabilul de activitatea științifică, Anatolie SÎLI și Eugeniu BRĂGUȚĂ.

Vorbindu-le despre multitudinea programelor de studii, divizate conform multiplelor aspecte ale specialităților studiate în cadrul FUA, profesorii au ținut să sublinieze importanța, dar și frumuseșea profesiei de arhitect, care este un inginer, dar deopotrivă și un artist, un creator, un gânditor. În mâinile lui se află destinele marilor orașe! Iar dincolo de libertatea gândului și a creației la plăsmuirea noilor proiecte, arhitectului îi revine importanta misiune de păstrare a identității arhitecturale a orașelor, localităților, în strânsă legătură cu mediul ambiant, dar și cu predilecțiile locuitorilor.

Totodată, elevii au fost impresionați să afle și despre faptul că studiul în arhitectură vizează, la fel, domeniul urbanismului (unde identificarea unor soluții durabile devine tot mai importantă), orașele devenind la momentul de față câmpul principal de activitate al arhitectului. Puncte de interes major constituie și amenajarea teritoriului, designul interior, ingineria mediului, protecția apelor, precum și alte domenii tangențiale, care se regăsesc, de altfel, în fișa programelor de studii ale Facultății Urbanism și Arhitectură. Reflecții care au trezit interesul și curiozitatea tinerilor conectați la eveniment, și care, precum s-a văzut, i-a convins pe majoritatea dintre ei să facă alegerea în favoarea Arhitecturii.

Mâine, ne vedem, online, la Facultatea Electronică și Telecomunicații!

(Visited 26 times, 1 visits today)