Absolvenții liceelor și colegiilor dornici să exploreze unul dintre cele mai vechi domenii de dezvoltare din lume – construcțiile, precum și ramurile conexe acestuia – cadastrul și geodezia, au avut, astăzi, fericitul prilej de a participa la un dialog online cu decanul Facultății Construcții, Geodezie și CADASTRU, conf. univ., dr. Livia NISTOR-LOPATENCO, și secretarul responsabil al Comisiei de Admitere, UTM, Radu MELNIC, în cadrul acțiunilor cu genericul „Zilele Ușilor Deschise la UTM”.

Elevii s-au arătat interesați, în special, de condițiile de studii și de trai în cămin; la ce posturi vor putea aspira după absolvire; în ce măsură FCGC este deschisă pentru cooperarea cu instituțiile de profil din țară și de peste hotare. Cu referire la Admiterea-2020, elevii s-au interesat câte locuri de studii propune în acest an FCGC, care sunt programele de studii, limbile de instruire; dacă disciplinele studiate în colegii se echivalează cu cele din licee etc.

Tinerii au aflat că la ciclul I – Licență FCGC propune o gamă largă de specialități/programe de studii: Construcții industriale și civile; Inginerie geodezică și cadastru; Evaluarea și dezvoltarea imobilului; Drept (Drept patrimonial); Inginerie antiincendii și protecție civilă; Inginerie și management în construcții. De asemenea, au fost impresionați de faptul că grație cooperării cu diverse universităţi de peste hotare şi a programelor de mobilitate stabilite, studenţii FCGC au şansa de a studia peste hotare de la 3 la 12 luni, iar după absolvire rata angajării tinerilor specialiști formați la FCGC este de 80-90%.

Ne vedem mâine, online, la Facultatea Tehnologia Alimentelor!

(Visited 39 times, 1 visits today)