Felicitări, Vasile Postică,

cu ocazia susținerii tezei de doctorat!

Fie ca această realizare să aducă o contribuție considerabilă în realizarea carierei profesionale și să asigure  continuitatea activității profesionale cu aceeași pasiune și competență!

Sușținerea publică a tezei a avut loc miercuri, 24.06.2020, în cadrul Universității Tehnice a Moldovei.

Tema tezei: ” Proprietățile  senzoriale  ale  structurilor hibride  în  bază  de  oxizi  metalici  și  a  rețelelor  lor”.

Specialitatea: Nano-microelectronică şi optoelectronică, cod: 233.01.

Conducător de doctorat:   Oleg LUPAN, conferențiar universitar, doctor habilitat în tehnică, Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM).

 

Membrii comisiei de îndrumare:

Victor ȘONTEA, profesor universitar, doctor în științe fizico-matematice, UTM.

Viorel TROFIM, profesor universitar, doctor habilitat în tehnică, UTM.

Serghei RAILEAN, conferențiar universitar, doctor în tehnică, UTM.

 

Membrii Comisiei de Doctorat:

Președinte – BUZDUGAN Artur, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, UTM.

Secretar științific – RAILEAN Serghei, doctor în tehnică, UTM.

Conducătorul științific – LUPAN Oleg, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, UTM.

Membru – ȚIULEANU Dumitru, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent al AȘM, UTM.

 

Referenți oficiali:

SIDORENKO Anatolie, profesor universitar, doctor habilitat în științe fizico-matematice, Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”D. Ghițu”, academician AȘM.

RUSU Emil, doctor habilitat în tehnică, conferențiar universitar, Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii “D.Ghiţu”, AȘM.

TROFIM Viorel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar, UTM.

(Visited 195 times, 1 visits today)