- UTM - https://utm.md -

FTP: prima promoție de masteranzi cu dublă diplomă în Design și dezvoltare de produs

Programul de master „Design și dezvoltare de produs”, primul cu dublă diplomă la Facultatea Textile și Poligrafie, dezvoltat în colaborare cu Facultatea Design Industrial și Managementul Afacerilor a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Iași, România, și-a scos la rampă prima promoție de absolvenți.

Într-o atmosferă festivă, prin intermediul aplicației Microsoft Teams, masterandele gr. DDP-181M și-au prezentat rezultatele cercetărilor științifice efectuate în cadrul tezelor de master, elaborate sub egida cadrelor didactice de la Facultatea Textile și Poligrafie (UTM) și Facultatea Design Industrial și Managementul Afacerilor (TUIași).

Tematica abordată este una foarte actuală în domeniul textilelor, solicitând idei și soluții creative, inovatoare în moda durabilă, tehnologiile de reciclare – reutilizare vestimentară, valorificarea patrimoniului material național, imprimarea 3D în industria fashion.

Absolventa Mihaela BEȘLIU a efectuat în cadrul tezei, sub egida coordonatorului său științific – conf. univ., dr. Stela BALAN, un amplu studiu al costumului tradițional din Basarabia și zonele Moldovei și Bucovinei, România, cu valorificarea elementelor structurale în costumul contemporan pentru ocazii speciale.  O temă foarte actuală, în contextul căreia în ultimii ani urmărim o tendință generală de revenire la valorile culturale naționale, cu un accent tot mai pronunțat pe tezaurul cultural strămoșesc. Utilizarea elementelor caracteristice portului tradițional se observă în lucrările multor oameni de artă şi a designerilor vestimentari contemporani, iar absolventa a venit cu soluții constructive şi modele de produse vestimentare pentru ocazii speciale, pentru femei și bărbați, create cu utilizarea elementelor structurale ale costumului tradițional din Basarabia și zonele Moldovei și Bucovinei, România.

Olga SAMOILĂ a explorat sub egida conf. univ., dr. Jana CÎRJA, tehnica boro, influența acesteia  asupra funcționalității unui produs de îmbrăcăminte și folosirea mai multor elemente aplicate în reutilizarea vestimentaţiei hand made. Actualitatea temei derivă din tendințele actuale de a trăi o viață cât mai echilibrată, prin prisma mediului ambiant curat, bazată pe conceptele globale de reducere a deșeurilor, de consum rațional și eficient de resurse, de înlocuire a materiei prime toxice cu cea naturală, fără a dăuna mediului. Compartimentul căruia i s-a acordat atenție prioritară şi în care autoarea şi-a adus contribuția constă în studiul diverselor metode de reciclare a produselor de îmbrăcăminte și identificarea unei metode optime în vederea asigurării sustenabilității produselor din tricot. Iar la finalul lucrării autoarea a prezintat diverse metode de reproiectare a produselor din tricot.

Cristina LAZĂR, îndrumată de conf. univ., dr. Marcela IROVAN, a reflectat asupra aplicațiilor tehnologiilor neconvenționale de imprimare 3D în vederea valorificării portului tradițional românesc, fiind una din primele masterande care a realizat tehnologic un fragment de produs într-o tehnologie a Viitorului și a definit algoritmul de realizare a produsului vestimentar prin printare FDM. Valoarea practică a tezei rezidă în soluțiile și aplicațiile practice creative propuse pentru promovarea portului popular, aplicând tehnologiile de printare și programare tridimensionale. În realizarea produselor virtuale a utilizat aplicația CLO 3D, prin intermediul căreia a proiectat, modelat, asamblat, probat și simulat un ansamblu vestimentar contemporan elaborat pe baza portului tradițional românesc.

Președintele Comisiei Examenului de Master, prof. univ., dr. hab. Tudor STĂVILĂ, Institutul Patrimoniului Cultural al AȘM, a apreciat prestația masterandelor, actualitatea subiectelor abordate și rezultatele frumoase ale cercetărilor științifice, menționând aportul cadrelor didactice care au asigurat coordonarea tezelor de master.

„Am aplicat la studii de master după o perioadă mai lungă după absolvirea studiilor de licență – dar simt că am revenit acasă, acolo unde suntem susținute și încurajate să perseverăm spre a ne realiza visele și aspirațiile profesionale – acasă, la noi, la Facultatea Textile și Poligrafie. Vă mulțumim, dragi profesori!” – a spus cu emoții Mihaela BEȘLIU, deja absolventă, master în Inginerie.

Mândri de succesele discipolelor, profesorii Departamentului Design și Tehnologii în Textile și Poligrafie le-au dorit mult succes și la susținerea  tezelor de master în cadrul Facultății Design Industrial și Managementul Afacerilor a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi”, Iași, România, care va avea loc la finele lunii iulie.

(Visited 30 times, 1 visits today)