Universitatea Tehnică a Moldovei împărtășește bucuria celei mai mari universități din inima geografică a României – Universitatea TRANSILVANIA din Brașov, care sărbătorește astăzi  frumoasa aniversare a rectorului său, prof. univ., dr. ing. Ioan Vasile ABRUDAN.

Este deopotrivă și sărbătoarea noastră, deoarece de ani buni ne leagă o prietenie sinceră și o colaborare frățească, care își deapănă firul din septembrie 2014, când marele sărbătorit al zilei a acceptat titlul de Doctor Honoris Causa al UTM, iar în iunie 2015 și funcția de președinte al Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituțională al UTM, la care se adaugă tot suportul venit de-a lungul timpului din partea Marii Școli UTB, cu aportul omagiatului și a reprezentanților săi merituoși.

În numele întregii comunități academice a UTM, primiți, dragă prietene și colega, sincerele noastre felicitări, dar și expresia nemărginitei considerațiuni de a vă ști în rândurile UTM, onorându-ne ori de câte ori apare ocazia cu noi proiecte instituționale și de suflet. Apreciem și prețuim această mare prietenie și dorim ca aceasta să perpetueze peste ani, scriind noi file în frumoasa cronică a unor mari prieteni și parteneri.

LA MULȚI ANI!

(Visited 56 times, 1 visits today)