Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM a delegat în noua componență a forului suprem al Universității Tehnice a Moldovei – Consiliul pentru Dezvoltare Strategică Instituțională (CDSI), două personalități notorii, care de-a lungul timpului și-au legat strâns destinul de cel al UTM.

Doina NISTOR, pe care am avut onoarea să o cunoaștem inițial (în 2009) în calitate de doctorandă în domeniul managementului la UTM, activează de peste un deceniu în proiecte de asistență internațională, care susțin domeniile cheie ale economiei să devină competitive la export, între care sectorul vitivinicol și cel al turismului, industria ușoară, IT și industria serviciilor creative. A revenit la UTM în postura de director al Proiectului de Competitivitate din Moldova, finanțat de USAID, Guvernul Suediei și UKaid.

„Obiectivul nostru este să dezvoltăm joburi de calitate acasă, or industriile creative pot oferi această oportunitate. Proiectul de Competitivitate din Moldova își propune să valorifice ecosistemul creativ cu spații inovative de producție”, declară Doina NISTOR, asumându-și un rol important în dezvoltarea infrastructurii UTM.

Cu suportul d-sale au fost inițiate varii proiecte investiționale, cum ar fi crearea în cadrul UTM a Centrului de Excelență și Accelerare în Design și Tehnologii în industria ușoară – ZIPhouse. Amplasat pe o suprafață de cca 800 de m.p., conceput într-un stil eco-industrial și dotat cu echipamente media, IT și utilaje specializate de producere, ZIPhouse oferă studenților, tinerilor designeri și specialiștilor din ramură un mediu creativ, resurse tehnice avansate și asistență instructivă conform celor mai bune practici internaționale. Infrastructura Centrului include spații pentru activități co-working, educaționale și de cercetare, accelerare și mentorat, dar și pentru organizarea atelierelor de lucru, cercurilor de creație, fashion&trunk show-urilor, photo shooting-urilor și altor evenimente conexe.

A contribuit esențial și la inaugurarea platformei de laboratoare ultramoderne „TIC și Ingineria Sistemelor – CIRCLE” în cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM, pentru studenții a patru facultăți cu profil tehnic, electronic, mecanic și ingineresc.

D-sa se îngrijește și de viitorul contingent de studenți al UTM, venind cu o soluție ingenioasă pentru pregătirea solidă a acestora la disciplinele de profil – matematică, fizică, informatică. „Copiii ar învăța cu mai mult drag matematica și fizica, de exemplu, să le dai un robot în față și ei să-l programeze cu ajutorul matematicii și să-l construiască cu ajutorul fizicii. Eu cred că o sursă de motivație ar fi că în 10 ani toate joburile se vor baza pe IT și că viitorul este robotica și domeniul IT. Totodată, robotica vine cu o soluție foarte practică, care îi ajută pe copii să descopere tehnologia într-un mod simplu, interesant, foarte aproape de lumea reală. Departe de disciplinele teoretice, robotica îi ajută pe copii să înțeleagă mai bine la ce le trebuie matematica, conceptele de fizică. Aici copiii își pot realiza partea de creativitate, dar și pe cea de design, inventivitatea, ingineria, programarea, se realizează multidisciplinar. Este ceea ce avem nevoie acum în școală, copiii să fie implicați în proiecte practice și interesante care îi pregătesc de carierele secolului 21”, consideră d-sa.

Această idee o împărtășește în deplină măsură și noua sa colegă din cadrul CDSI, Ana CHIRIȚA, care de asemenea afirmă cu mândrie că este absolventă a UTM – în 2009 și-a luat licența în „Tehnologii informaționale” la FCIM. Împreună, Doina NISTOR – în postura de directoare a Proiectului de Competitivitate din Moldova, și Ana Chirița – de directoare proiecte strategice, Asociația Națională a Companiilor din domeniul TIC (ATIC), au contribuit la deschiderea FabLab (Fabrication Laboratory) – unul din cele mai mari (700 m.p.) ateliere de prototipare și producție la scară mică din Europa de Est, cu spații de co-working, 3D Printing, Electronics and loT, Woodworking şi Metalworking, în cadrul cărora, alături de ingineri, designeri, arhitecți, antreprenori, studenții UTM învață să mânuiască echipamente sofisticate, utilizate în industria electronică, robotică, industria mobilei, industria constructoare de mașini: strunguri, utilaje de prelucrare a lemnului și metalului, imprimante 3D, mașini de gravat și tăiat cu laser, echipamente de prototipare rapidă sau destinate proceselor industriale, având și acces la softuri oferite de renumitele  corporații americane Solidworks și Autodesk – lideri mondiali în dezvoltarea de aplicații pentru proiectare tridimensională utilizată în inginerie, arhitectură, design de produs etc.

Centrul de Excelență în domeniul TIC „Tekwill”, platforma educațională și hubul antreprenorial menit să amplifice rolul și potențialul industriei TIC din Moldova – este o altă operă la care au contribuit în comun cu alți parteneri importanți ai UTM. Edificat în cadrul Proiectului „Dezvoltarea Centrului de Excelență în domeniul TIC” și implementat de ATIC, TEKWILL are o suprafață de 3400 m.p. și contribuie la dezvoltarea competitivității sectorului TIC prin diverse inițiative educaționale. Asumându-și rolul de directoare a Proiectului „Dezvoltarea Centrului de Excelență în domeniul TIC „Tekwill”, Ana CHIRIȚĂ susține că „în următorii 10-20 de ani o mare parte de joburi va fi complet diferită. Tocmai de aceea este necesar să pregătim tinerii altfel, bazându-ne pe creativitate, competențe de comunicare, demonstrând o agilitate și flexibilitate sporită în proces.”

Astfel, ideile specialiștilor IT s-au conturat într-un proiect pilot menit să dezvolte abilitățile copiilor – „Tekwill în fiecare școală”. Au fost selectate 77 de școli din Moldova, primele din țară care vor oferi elevilor oportunitatea de a-și dezvolta abilitățile digitale și a studia opțional programarea algoritmilor, proiectarea și dezvoltarea web, designul grafic.

Despre proiectul său de suflet – TEKWILL, pe care actualmente îl conduce în calitate de directoare, spune că atunci când se conceptualiza, acesta se vedea ca un catalizator și un motor în spatele dezvoltării sectorului IT din Republica Moldova. Dar iată că educația digitală, educația în domeniul profesiilor Viitorului, precum și cea antreprenorială pun bazele unui sector puternic, reprezentativ, matur, orientat să schimbe societatea și economia, iar pe acest fundal se manifestă tot mai pregnant și interesul elevilor și profesorilor pentru domeniile inovative.

– Ne bucură faptul că toți își doresc să studieze cursuri de calitate pentru a deveni mai pregătiți pentru provocările de mâine, iar noi suntem mândri să le oferim această oportunitate – lecții orientate pe învățarea practică, dezvoltarea creativității, gândirii critice, abilităților de comunicare interpersonală și a spiritului de echipă, dar și a competențelor necesare pentru a aplica în mod interactiv concepte științifice, inginerești, antreprenoriale. Cu siguranță, acest proiect va aduce plus valoare la pregătirea și creșterea capitalului uman al țării și, implicit, a viitorului contingent al UTM. Iar faptul că TEKWILL este, ca și mine, parte a UTM, mă motivează și ambiționează să mă implic plenar în dezvoltarea acestuia, opinează Ana CHIRIȚA.

O dedicație pe potriva titlului de UTM-iste, care, grație perseverenței de care au dat dovadă de-a lungul timpului, au câștigat un loc binemeritat în forul suprem al Alma Mater – CDSI.

 

(Visited 33 times, 1 visits today)