Universitatea Tehnică a Moldovei anunță organizarea unui concurs de selecție a candidaților pentru formarea grupului de lucru în vederea elaborării Suportului curricular în conformitate cu Planul de învățământ pentru Programul de studii superioare de master Pedagogie Vocațională – discipline tehnice, nivel 7 ESCED, în cadrul subvenției locale nr. 83350045: Create of a new pre-service training program for Vocational Education and Training (VET) teachers in Moldova in order to provide this service at system level realizată cu sprijinul proiectului „Support to Vocational Education and Training (VET) in the field of Green Economy” implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Componența grupului de lucru: 12 experți naționali.

Perioada contractată: iulie – decembrie 2020.

Dosarele pot fi transmise prin e-mail, până la 03 iulie 2020 inclusiv, către asistentul coordonator, iar preselecția candidaților va fi organizată în cadrul ședinței echipei manageriale a subvenției locale.

Rezultatele preselecției vor servi drept temei pentru organizarea unui interviu de performanță cu candidații a căror dosar corespunde criteriilor de selecție înaintate.

Vor fi contactate doar persoanele care întrunesc condițiile concursului.

Conținutul dosarului de candidatură la statutul de expert Standard de Calificare

 1. Copia Buletinului de Identitate, valabil pentru perioada contractată.
 2. Curriculum Vitate, redactat în limba română (formular Europass + fotografie).
 3. Scrisoare de intenție în care este prezentat traseul profesional focusat pe experiența personală în dezvoltarea programelor de studii, planurilor de învățământ și a documentelor curriculare.

Criterii pentru depunerea dosarului de candidatură la statutul de expert Standard de Calificare

 1. Experiență în calitate de cadrul didactic în învățământul superior sau post secundar și post secundar non-terțiar, nivel 4, 5, 6 și 7 ISCED.
 2. Deținerea cel puțin a calificării de Master sau echivalente.
 3. Competențe în dezvoltarea și elaborarea documentelor curriculare pentru asigurarea programelor de formare în domeniul pedagogic sau profesional tehnic.
 4. Cunoașterea legislației naționale în domeniul organizării învățământului superior, post secundar și post secundar non-terțiar.
 5. Competențe TIC avansate (ex. platforme on-line de învățare, elaborarea materialelor didactice interactive, Office 365).
 6. Competențe de lucru în echipă.

Va constitui un avantaj

 1. Experiența managerială în învățământul superior sau post secundar și post secundar non-terțiar.
 2. Experiență în cadrul proiectelor educaționale naționale/internaționale în calitate de dezvoltatori curriculum.

Cunoașterea limbii engleze la nivel de comunicare.

 

Calendar concurs selecție

Înscrierea pe baza dosarului de candidatură

06.07.2020      Concurs dosare candidați

07.07.2020      Interviu on-line de selecție (ora 1400, Webex)

07.07.2020      Anunțarea rezultatelor

 

Informații suplimentare

Coordonator subvenție locală

Rodion CIUPERCĂ, conf. univ.

e-mail:     rodion.ciuperca@tcm.utm.md

Asistent Coordonator subvenție locală

Vasilina POPOV, conf. univ.

e-mail:     vasilina.popov@cfc.utm.md

Adresa:    str. Studenților 9/8, bir. 212

(Visited 51 times, 1 visits today)