Fie că am absolvit recent o facultate sau acum 10 – 20+ ani, atunci când vorbim despre anii de studenție, fața ne radiază mereu. Este expresia cea mai elocventă a bucuriei visului împlinit de a fi studentul universității/facultății spre care am râvnit și ale căror denumiri, după absolvire, le trecem cu mândrie în palmaresul realizărilor noastre cele mai de seamă.  Mesajul de recunoștință și gratitudine pe care îl transmite profesorilor, mentorilor, colegilor de facultate, prietenilor și părinților proaspătul absolvent al Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru, Eugen TIGANU, trezește în inimile celor care au sau au avut afinitate cu UTM imaginea unei universități moderne, care promovează continuu comunicarea şi colaborarea între profesorii, studenții și absolvenții săi; un mediu academic în care perpetuează dorința de a crea generații complexe, o familie din care suntem mândri să facem parte, care a contribuit la dezvoltarea noastră profesională și la crearea unor prietenii speciale, menite să ne înfrumusețeze viața.

Recunoștința și mulțumirile mele se îndreaptă în primul rând către lect. univ., dr. Ana Vlasenco, sub îndrumarea științifică a căreia am elaborat teza de licență pe tema: „Asigurarea topo-geodezică la proiectarea gazoductului Ungheni – Chișinău” și în persoana căreia am găsit un mentor valoros, cumpătat și mereu disponibil. Rigoarea sa intelectuală, sugestiile, rectificările, sfaturile, gândirea critică și dedicarea au adus un aport esențial acestei lucrări.

De asemenea, mulțumirile mele speciale merg către mentorul meu, lect. asist. drd. Dumitru Botnaru, pentru timpul consacrat prezentului studiu, pentru dăruirea și sprijinul oferit în permanență, pentru ghidarea practică și științifică și nu în ultimul rând, pentru entuziasmul insuflat pe parcursul elaborării acestei teze de licență.

Cu deosebită recunoștință, mă închin în fața distinșilor mei profesori – conf. univ., dr. Livia Nistor-Lopatenco, conf. univ., dr. Vasile Grama, lect. asist., drd. Alexandru Pantaz, lect. asist. Ion Boicu de la Facultatea Construcţii, Geodezie și Cadastru din cadrul Universității Tehnice a Moldovei, pentru cunoștințele dobândite în perioada studenției, care au constituit baza formării mele profesionale.

Aduc respectuoase mulțumiri întregului colectiv al companiei SRL GlobalCAD și în mod deosebit ing. Vasile Ionas, din partea căruia am primit un sprijin valoros pe perioada practicii de specialitate și pe parcursul executării lucrărilor indispensabile studiului efectuat.

Mulțumirile mele personale sunt orientate către acei care mi-au fost aproape de-a lungul întregului proces de elaborare a tezei mele de licență:

Le sunt recunoscător prietenilor și colegilor mei Costea Golovei și Andrei Lungu, care m-au susținut în mod special, oferindu-mi suport atât în aspectele tehnice, cât și în organizarea structurală a lucrării mele.

Îi mulțumesc în mod deosebit prietenei mele Luminița Gâlcă, care mi-a oferit ajutor în redactarea materialelor de studiu, – pentru tot ce a făcut și tot ce a fost pentru mine pe parcursul elaborării acestui studiu.

Mulțumiri calde și nemărginite vreau să adresez familiei mele, care m-a susținut în toate momentele dificile și mi-a fost alături ori de câte ori am avut nevoie. Le mulțumesc și mă închin în fața părinților mei pentru afecțiunea și ajutorul necondiționat, pentru toate sacrificiile, care au făcut posibilă realizarea acestei teze de licență.

P.S. Dedic această lucrare bunicului meu, care ar fi mândru să vadă rezultatele muncii mele astăzi.”

(Visited 91 times, 1 visits today)