Programul de studii „Drept” din cadrul Facultății Construcții, Geodezie și Cadastru a scos la rampă o nouă promoție de absolvenți, care și-au susținut cu succes, în regim online, tezele de licență în fața Comisiei Examenului de Licență. A fost o veritabilă demonstrație a cunoștințelor juridice şi tehnico-economice, atât de necesare economiei naționale, organelor justiției, avocaturii, notariatului etc.

Avându-i în fața monitoarelor pe profesorii care i-au susținut și le-au coordonat activitatea de cercetare științifică în cadrul proiectelor de licență, studenții-absolvenți au elucidat în prezentările lor o seamă de aspecte juridice, cum ar fi:

– „Instituția tutelei și curatelei în noua reglementare a Codului Civil al RM” (autor: Adrian CEBAN; cond. șt: drd., lect. univ. Oleg TĂNASE, program studii Drept, avocat);

– „Statutul juridic al străinilor în R. Moldova” (autor: Vasile DÎNGA; cond. şt.: conf. univ. Victor CATAN, program studii Drept, ex-ministru MAI);

– „Moștenirea legală” (autor: Elena FODOR; cond. șt.: conf. univ., dr. Alla CLIMOV, program studii Drept, avocat);

– „Executarea obligațiilor” (autor: Nica GRAUR; cond. șt.: lect. univ. Oleg TĂNASE, drd., program studii Drept, avocat);

– „Protecția juridică a mărcii” (autor: Victoria ROTARU; cond. șt.: conf. univ., dr. Ina BOSTAN, șef program studii Drept, avocat);

– „Fundamentarea teoretico-practică a procedurii de vămuire în Republica Moldova” (autor: Mihaela STAMATI; cond. șt.: conf. univ., dr. Viorica URSU, avocat);

Publicitatea imobiliară” (autor: Vlad URSU; cond. șt.: conf. univ., dr. Alla CLIMOV, avocat);

– „Reglementarea tarifară și netarifară a activității de comerț exterior” (autor: Maxim VLAH; cond. șt.: conf. univ., dr. Viorica URSU, avocat);

Protecția consumatorului” (autor: Marina VOLCOV; cond. șt.: conf. univ., dr. Ina BOSTAN, șef program studii Drept, avocat);

– „Autoadministrarea Procuraturii” (autor: Alexandru ZGARDAN; cond. șt.: conf. univ. Victor CATAN, ex-ministru MAI).

Comisia pentru Examenul de Licență (președinte – Vladimir CEBANENCO, șef-adjunct Biroul Vamal Centru; vicepreședinte – prof. univ., dr. hab. Svetlana ALBU, șef Departamentul Inginerie, Drept și Evaluarea Imobilului; membri – conf. univ., dr. Ina BOSTAN, șef program studii Drept, avocat; conf. univ., dr. Viorica URSU, avocat; secretar – Ala ENACHE, specialist documentație studii) a apreciat calitatea scrierii și expunerii tezelor și a constatat că rezultatele cercetărilor pot fi înaintate comisiilor de modificare a legislației în domeniul respectiv al RM.   

Președintele Comisiei, Vladimir CEBANENCO, avea să sublinieze în context:

– Într-o perioadă în care ne confruntăm, la nivel global, cu o situație pandemică fără precedent, UTM a reușit să organizeze cu brio, conform procedurii legale, desfășurarea procesului online de evaluare a cunoștințelor studenților, precum și susținerea tezelor de licență. Am fost plăcut surprins de ideile și inovațiile de care au dat dovadă studenții, precum și de profesionalismul profesorilor-coordonatori, care au îndrumat studenții să elucideze o gamă largă de probleme juridice actuale, iar ulterior, în urma unei analize juridice minuțioase, să vină cu viziunile lor de ordin teoretico-practic întru soluționarea acestora.

Absolvenții au fost felicitați și de către conf. univ., dr.  Ina BOSTAN, șef program studii Drept, avocat, dar și conf. univ., dr. Viorica URSU, avocat, care i-au îndemnat să urmeze programul de master „Drept imobiliar și cadastral”.

Mult curaj și perseverență în activitatea profesională, dragi absolvenți!

 

(Visited 51 times, 1 visits today)