Programul Civil Society Scholar Awards (CSSA) susține studenții doctoranzi și cadrele academice universitare în elaborarea proiectelor academice care vor contribui la o cercetare calitativă din punct de vedere social și educațional în țara sau regiunea de resedință.

Sunt eligibili programului:

  • Studenţii doctoranzi din domeniile eligibile de studii de la universităţi acreditate din ţara natală sau de peste hotare;
  • Cadrele academice universitare care predau cu normă deplină (titlul de master este obligatoriu) la una dintre instituţiile de învăţământ superior din ţara natală.

Deținătorii granturilor sunt selectați în baza contribuțiilor substanțiale în cercetare și angajament în cadrul comunitătilor locale, potențialul de a promova valorile unei societăți deschise în țările lor, precum și abilitătile de a consolida rețelele educaționale și academice în cadrul domeniului lor de activitate. Aplicațiile pot include componenta de călătorii internaționale, însă această condiție nu este obligatorie. Aplicanţii trebuie să fie cetăţeni ai RM.

Programul va finanţa proiecte academice de scurtă durată, precum:

  • cercetare (colectarea datelor); vizite de cercetare la biblioteci, arhive sau universităţi;
  • dezvoltarea cursurilor/curriculumului;
  • cercetare care va rezulta în publicaţii; finalizarea disertației.

Orice domenii de studii/predare din cadrul ştiinţelor socio-umaniste sunt eligibile, însă prioritate va fi oferită proiectelor care se axează pe următoarele subiecte:

  • apărare împotriva utoritarismului în creștere;
  • dezvoltarea durabilă, acțiunea climatică și atenuarea efectelor schimbărilor climatice;
  • justiția economică și drepturile lucrătorilor;
  • democrația informațională;
  • abordarea impactului pandemiei COVID-19 asupra țării sau regiunii de origine a solicitantului.

Durata proiectului: între 3 – 10 luni
Perioada proiectului: 1 martie – 31 decembrie 2021
Solicitări maxime de finanţare: $15,000

Pentru informaţii detaliate privind programul, instrucţiunile şi formularul de aplicare, vă rugăm să accesaţi https://www.opensocietyfoundations.org/grants/civil-society-scholar-awards.

Pentru detalii, contactaţi Centrul de Informaţii Universitare la tel: 
068220076 sau eac@eac.mdwww.eac.md.

(Visited 7 times, 1 visits today)