Pe parcursul a două zile, pe 11 și 12 iunie, Departamentul Alimentație și Nutriție (șef: conf. univ., dr. Aurica CHIRSANOVA) din cadrul Facultăți Tehnologia Alimentelor (decan: conf. univ., dr. Vladislav REȘITCA) a găzduit sesiunea de susținere a tezelor de licență a absolvenților specialității „Tehnologia produselor alimentare”, Filiera Francofonă „Technologies Alimentaires”, gr. FFT-161.

Examenul a avut loc prin intermediul platformei Office 365 – Microsoft Times, astfel că spațiul online s-a dovedit a fi încăpător atât pentru absolvenți și profesorii lor, cât și pentru părinții de acasă, rudele și prietenii celor care aveau să demonstreze în fața Comisiei Examenului de Licență (președinte: Andrei IOVU, director management calitate, fabrica de brânzeturi „Lactalis” din Soroca) că în cei patru ani de studii de licență au crescut și s-au afirmat în profesie ca specialiști veritabili – cunoscători ai domeniului, buni analiști ai situației existente, înaintând propuneri și soluții ingenioase pentru diferite aspecte. Bunăoară, au analizat  în tezele lor tipurile unităților de alimentaţie publică, structura productiv-comercială a acestora, indicatorii tehnico-economici de bază, planificarea şi grupurile funcţionale de încăperi în corespundere cu destinația lor funcţional-tehnologică, personalul și calificarea acestuia, aprovizionarea, producerea şi desfacerea de mărfuri alimentare, preparate culinare, de cofetărie-patiserie precum şi prestări de servicii, venind cu soluții pentru dezvoltarea rezervelor, modernizarea încăperilor și diversificarea serviciilor, precum și tematici privind diversele produse, fabricate, compoziția acestora, asocierea între ele, modalități de preparare etc.

Printre subiectele abordate s-au evidențiat: „Produits fonctionnels à base d’extraits de caroténoïdes” (autor: Valeria BANDALAC; coordonator: prof. univ., dr. hab. Rodica STURZA); „Modernisation de la technologie de fabrication de saucisses semi-fumées du type „De casă” (autor: Daniela FRUMUSACHI, coordonator: conf. univ., dr. Artur MACARI); „Gestion de l’activité marketing dans une entreprise vinicole de la République de Moldavie” (autor : Vlad IGNATENCO, coordonator: lect. univ. Viorica CĂRĂUȘ), „Développement des technologies pour l’obtention des produits fonctionnels à base de caroube (ceratonia siliqua)” (autor: Zina MAȘCAUȚAN, coordonator : conf. univ., dr. Tatiana CAPCANARI) etc., demonstrând că merită pe deplin acordarea titlului de inginer licențiat. Totodată, atât absolvenții, cât și profesorii au ținut să exprime sincere mulțumiri Agenției Universitare Francofone (AUF Chișinău) pentru contribuția și suportul enorm la formarea inginerilor în cadrul Filierei Francofone „Technologies Alimentaires”.

Felicitări, dragi absolvenți!

 

(Visited 55 times, 1 visits today)