Doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar (17.11.1935 – 29.05.2020)

Anatolie Casian, s-a născut la 17.11.1935 în satul Colicăuți, județul Hotin. A absolvit cu medalie de argint Școala Medie nr.2 din or. Edineț în anul 1952. A studiat la Universitatea de Stat din Moldova “Fizica Teoretică”, absolvind-o cu mențiune în anul 1957. În timpul studiilor la universitate a fost distins cu prestigioasa bursa “Lenin”. A fost stagiar la Universitatea de Stat “M. Lomonosov” din Moscova (MGU) în perioada 1962 – 1963. A obținut gradul de doctor în științe fizico-matematice în anul 1965, iar din 1966 a activat în calitate de colaborator științific superior la Academia de Științe a Moldovei. În perioada 1967 – 1969 a fost angajat ca profesor asociat la Universitatea din Alger, Algeria. A obținut titlul de conferențiar universitar în anul 1974. Timp de 6 ani (1976 – 1982) a desfășurat activități la filiala din Chișinău a Asociației Științifico – Industriale “Kvant”, cu sediul la Moscova, în calitate de șef de laborator, director adjunct, și director. A obținut gradul de doctor habilitat în științe fizico-matematice în anul 1989, iar titlul științific de profesor universitar în 1990. În anul 1999 Anatolie Casian a fost  ales academician al Academiei Americano-Române de Arte și Științe. A activat în calitate de  șef catedră Mecanica Teoretică, UTM, peste 40 de ani în anii 1969 – 1976 și 1982 – 2016. Cercetător științific de talie mondială, Anatolie Casian a coordonat în calitate de conducător, un număr impresionant de proiecte de cercetare științifică, inclusiv 6 internaționale, dintre care un proiect în cadrul prestigiosului program FP7, pilonul „Energy”. A fost conducător științific la 9 doctoranzi de la UTM, fiind susținute 7 teze de doctor. Două teze au fost susținute în Algeria. Activitatea științifică a profesorului universitar  Anatolie Casian sa bazat  pe cercetări fundamentale în domeniul fizicii teoretice, mecanicii rețelei cristaline, teoriei semiconductoarelor și nanostructurilor. În anul 2004 a obținut titlul de Laureat al Premiului Național în domeniul Științei și Tehnicii. Este autor și coautor a peste 350 de publicații științifice și două monografii:

  1. Casian, “Efecte cinetice în semiconductoare de diferite dimensionalități”, Ed. “Știința”, Chișinău, 1989, p. 122 (în l. rusă);
  2. Balmuș, Z. Dashevsky, A. Casian, “Efecte termoelectrice în structuri semiconductoare multistrat”, Ed. “Știința”, Chișinău, 1992, p. 144 (în l. rusă).

A colaborat cu așa savanți de vază, precum: Iu. Klimontovici (MGU), I. Zveaghin (MGU), D. Zubarev (Inst. de Matematică, Moscova), V. Kaidanov (Inst. Politehnic Sankt-Petersburg), N. Plakida (Dubna), Z. Dașevskii (UT, Moscova, apoi Israel), I. Boico (Kiev), P. Sima (Brașov), H. Scherrer (Franța), J. Stockholm (Franța), K. Popov (Bulgaria), J. Pflaum (Germania), etc. În anii 1996 și 2002 profesorul universitar Anatolie Casian a fost invitat la Universitatea Ben-Gurion, din or. Beer-Sheva, Israel. În anii 1997, 1998 și 2000 a fost invitat la Universitatea Henri Poincaré din or. Nancy, Franța, iar în anul 1999 a fost invitat de firma TE Technology, SUA, la Washington, unde a prezentat un raport în fața unui consiliu tehnic. În anul 2002, a fost invitat la Universitatea din California, River Side, SUA; în 2005 – la Observatoire des Nano et Micro Technologies, Paris, Franța; în 2013 – la Universitatea “Julius-Maximilians”, Wuerzburg, Germania, unde a ținut un șir de seminare bazate pe cele mai recente lucrări științifice proprii. A prezentat rapoarte invitate la Conferințe Internaționale (cele mai recente la Forumurile Internaționale de Termoelectricitate XIII, XIV și XV în anii 2009, 2011, 2013, corespunzător). A participat cu rapoarte invitate la Conferința Europeană de Termoelectricitate, ediția “ECT-2013”, Olanda, respectiv “ECT-2014”, Spania, Madrid. A menținut relații de cooperări științifice cu colectivele partenere din proiectele internaționale. Anatolie Casian a fost membru al colegiului de redacție al Revistei Internaționale “Journal of Thermoelectricity”. În anul 2017 a fost menționat cu trofeul de aur al Academiei Internaționale de Termoelectricitate.

Colectivul Universității Tehnice a Moldovei este profund îndurerat de trecerea din viață a Profesorului Universitar, Doctor Habilitat Anatolie Casian, savant marcant, a cărui lipsă o vom simți cu toții.

Anatolie Casian a fost un profesor model, un pedagog remarcabil, care a știut să îndrume discipolii pe calea cunoașterii, un coleg de nădejde și un prieten adevărat.

Suntem alături de familia și rudele îndurerate.

Dumnezeu să-l odihnească în pace.

(Visited 63 times, 1 visits today)