Profesorul Ion Valuţă este unul dintre cei aleși. A demonstrat acest lucru pe parcursul întregii sale vieți. Profesorul Ion Valuţă este o personalitate cunoscută în Republica Moldova. De numele lui sunt legate mai multe evenimente importante din învățământul superior din Basarabia postbelică.

Profesorul Ion Valuţă este venerat de discipolii săi de la Tiraspol, unde și-a început cariera de profesor universitar și decan.
Este venerat de colegii de la catedră de matematică, pe care a fondat-o în 1964, reușind în scurt timp să formeze un valoros colectiv profesoral, când în Moldova se resimțea o criză acută de cadre, în special, naționale. Este venerat de profesorii Universității Tehnice a Moldovei (fostul Institut Politehnic din Chișinău), unde în anii 1967-1975 a ocupat postul de prorector pentru cercetare. În această funcție a devenit un organizator eminent al activităților științifice, care erau la început de cale în nou născutul Institut Politehnic. S-a preocupat de organizarea conferințelor științifice instituționale, republicane și unionale, de editarea monografiilor, revistelor, manualelor în limba română. A organizat Departamentul de doctorantură, a stimulat activitatea catedrelor în domeniul cercetărilor științifice.
Este venerat de cei, pe care ia ajutat, îndrumat să-și pregătească și să susțină doctoratele. Pentru mulți a fost puntea de legătură cu cele mai cunoscute centre universitare din Moscova și Novosibirsk. Este venerat de o întreagă pleiadă de foști studenți politehniști, pe care i-a educat pe parcursul celor peste 45 de ani de activitate profesorală la Universitate. Este venerat de mulțimea de prieteni, care recent l-au felicitat cu ocazia împlinirii onorabilei vârste de 80 de ani. Cei care l-au cunoscut ani în urmă menționează că profesorul Ion Valuţă a rămas același: întotdeauna binevoitor, amabil, cu un surâs nelipsit pe buze.
Și, în sfârșit, este venerat de fiica și cei cinci nepoței.
Profesorul Ion Valuță s-a născut la 29 mai 1930 in com. Donduşeni, plasa Târnova, jud. Soroca, România. A învățat doi ani la Liceul-internat din Iași. În 1944 familia lui s-a refugiat în România. În decembrie 1944 această familie (ca și multe altele din acea perioadă zbuciumată) a fost divizată: tata, mama și liceanul Ion au fost repatriați în Basarabia, iar ceilalți trei copii – Tamara, Valentin și Gheorghe s-au ascuns și au rămas în România. După un an făcut în școala din Târnova și doi ani la cursurile pregătitoare din Chișinău tânărul Ion Valuţă devine student al Facultății de Fizică și Matematică a Institutului Pedagogic din Chișinău, pe care o absolveşte în 1951. A predat fizica și matematica în școlile pedagogice din Bălţi și Călărași, iar din a. 1952 – la Institutul Pedagogic din Tiraspol.
A avut o carieră strălucită. De menționat că și-a croit-o el singur. Dânsul a reușit să treacă concursul și să fie înscris în doctorantură la Catedra de Algebră a prestigioasei Universități „M. Lomonosov” din Moscova, unde au urmat ani plini de studii, muncă asiduă prin biblioteci, asistări la prelegerile și seminarele marilor savanți de valoare mondială ai acestei universități. Acolo s-a familiarizat cu multiplele activități ale vieții universitare, formându-se nu numai ca savant, ci și ca profesor excelent. În a. 1963 susține teza de doctor în științe fizico-matematice „Congruenţe şi endomorfisme în algebre universale”, sub conducerea renumitului algebrist, prof. A. Kuroş. În a. 1964 acceptă cu plăcere invitația primului rector al Institutului Politehnic din Chișinău Sergiu Rădăuţan de a organiza catedra de Matematică Superioară la Institutul care se afla în stadiu de formare. Astfel la 20 august 1964 dl Valuţă Ion a fost transferat din postul de decan al Facultății de Fizică și Matematică a Institutului Pedagogic din Tiraspol în cel de șef al Catedrei de Matematică a Institutului Politehnic din Chișinău. În scurt timp profesorul Ion Valuţă a format un valoros colectiv de profesori. De menționat faptul că la propunerea rectorului Sergiu Rădăuţan la 5 octombrie 1964 profesorul Ion Valuţă a fost ales secretar al comitetului de partid al Institutului, post, care se considera pe atunci al doilea (după rector) în ierarhia de conducere. Ulterior, în a. 1967 a fost numit prorector pentru munca științifică. În a. 1965 i se conferă titlul de conferențiar, iar în a. 1983 – de profesor universitar.
Persoană deschisă, comunicabilă, profesorul Ion Valuţă a știut să coopereze cu cei mai diverși colaboratori, să dezamorseze conflictele care apăreau între diferite persoane, reușind să-i încadreze în opera de făurire a Politehnicii. În ambele aceste posturi importante Dl Ion Valuţă a fost implicat până peste cap în tot felul de activități legate de punerea pe picioare a unei instituții de învățământ superior deosebit de importante pentru Republica Moldova: de la construcția blocurilor de învățământ (în primăvara anului 1966 a reușit să-l convingă pe atotputernicul de atunci I. I. Bodiul ca Institutul Politehnic să obțină terenul de 34 hectare pentru campusul din s. Râșcani) până la scoaterea din anonimat a Institutului pe plan unional.
Problemele principale, cu care se preocupa Dl Ion Valuţă, erau admiterea la studii, promovarea tineretului de la țară în Institutul Politehnic din Chișinău, a cadrelor naționale în doctorantură, completarea și consolidarea corpului profesoral, construirea localurilor de studii, traducerea manualelor în limba română (moldovenească cum se numea atunci).
Membru al Asociației Române de Matematică Aplicată și Industrială; Membru al Societății Matematicienilor din Moldova; Decorat cu insigna „Eminent al învățământului public” din RSSM (1955); Insigna de Onoare (1967); ordinul Gloria Muncii (2000); titlul onorific „Om emerit” (2014).
Dl Ion Valuţă s-a manifestat plenar și în plan științifico-didactic. A publicat peste 150 de lucrări științifice și științifico-didactice, printre care 4 monografii și manuale editate la Moscova și Chișinău. Printre ele se evidențiază culegerea „Elemente de istorie a matematicii și matematica în Republica Moldova”, care este o superbă „Istorie a Matematicii” – carte de cultură generală, care merită să ajungă la studenți, elevi și profesorii din licee. Iar manualul „Matematika dlya tehnikumov” editat și reeditat la Moscova în tiraj de peste 1 mln de exemplare, este manualul cu cel mai mare tiraj din Republică.
La această frumoasă vârstă Vă dorim multă, multă sănătate Dumneavoastră și celor dragi, succese remarcabile în tot ce Vă este aproape și interesant.

Vă asigurăm de cele mai profunde sentimente.
Colectivul Universității Tehnice a Moldovei

(Visited 70 times, 1 visits today)