Pe 28 mai 2018 UTM lansa un program îndrăzneț și unic pe piața educațională autohtonă – Programul de formare universitară francofonă cu prezență sporită în întreprinderile din R. Moldova. Proiectul a fost selectat în cadrul unui apel internațional, lansat de către AUF în 2017, fiind destinat studenților și profesorilor Filierei francofone „Informatică”, UTM. Proiectul a fost susținut de Compania Pentalog și Asociația Companiilor din sectorul Tehnologia Informației și Comunicațiilor, având ca partener francez Institutul Universitar Tehnologic din Rouen.

„La doi ani de la lansare, făcând o retrospectivă a celor realizate, putem să afirmăm că am avut cei mai buni parteneri  membri pe care ne-am fi dorit să-i avem vreodată. Am pornit de la obiective îndrăznețe: facilitarea inserției profesionale a tinerilor absolvenți și ameliorarea competitivității lor pe piața muncii; modernizarea cursurilor și adaptarea curriculei la necesitățile mediului socio-economic local, prin alternanța studiilor în universitate cu prezența studenților în întreprindere și am înregistrat y. Am reușit :

  • Mobilități a profesorilor și instruirea la IUT Rouen de către experți francezi,
  • Implicare activă a studenților în aceste schimburi și mese rotunde
  • Crearea grupurilor de lucru mixte ce au modificat curriculumului disciplinelor la necesitățile actuale,
  • Renovarea și dotarea materială a 3 săli destinate spațiului Francofon în cadrul FCIM, inclusiv cu o tabla interactiva unică
  • Intervenția specialiștilor din compania Pentalog în formarea studenților
  • Alternarea studiilor prin prezență în aule și întreprinderi – câte 4 săptămâni studenții s-au aflat la întreprindere pe parcursul la fiecare an de studii
  • Stagii pe parcursul verii în întreprindere,
  • O școală de vară ce a avut ca obiective dezvoltarea competențelor lingvistice, de comunicare, interacțiune în cadrul unei echipe, gestiunea proiectelor, tehnici de negociere, etc.

În doi de activitate am înregistrat multe să realizări și, în pofida virusului, carantinei și izolării, vom duce spre finalitate activitățile pe care ni le-am propus.

Toate cele realizate erau imposibile fără suportul AUF, Pentalog și ATIC. Aducem mulțumiri pentru ghidare și coordonare domnului Mohamed Ketata, director regional AUF pentru Europa Centrală și Orientală, doamnelor Roxana Țurcanu-Tolomey, responsabilă Reprezentanței AUF pentru Moldova și Ucraina, și Olesea Simion, responsabilă proiecte la Antena AUF-Chisinău, doamnelor  Monica Jiman, CCSO Pentalog Europe&Asia, și Elena Mutruc, manager Pentalog Chișinău, precum și echipei numeroase de mentori de la Pentalog pentru implicare în realizarea proiectului, doamnelor Ana Chirița și Irina Oriol de la ATIC pentru implicare și susținere!

Mulțumiri colegilor de la Institutul Universitar Tehnologic din Rouen!

Și desigur mulțumiri echipei mari a UTM implicată în derularea proiectului: dlui rector Viorel Bostan, dlor prorectori Dinu Țurcanu (un merci special pentru tabla interactivă) și Larisa Bugaian, dlui decan Dumitru Ciorbă, dlui șef Direcție TIC Vasile Chetroi, și nu în ultimul rând corpului profesoral și studenților filierei francofone „Informatică”!

Vă mulțumim tuturor pentru implicare, susținere, încurajare, sfaturi nenumărate, disponibilitate și în zile de odihnă!!! Cum zic francezii –  Chapeaux!”

Daniela Istrati, 

responsabilă de formarea francofonă Informatica, FCIM

 

Proiectul „Création de la prémière formation universitaire francophone à présence renforcée en entreprise en République de Moldova” se desfășoară în perioada mai 2018-mai 2021, cu un buget total de peste 130 000 euro. Din octombrie 2019 UTM implementează un al doilea proiect, urmând același model, la filiera francofonă „Tehnologii alimentare” la Facultatea Tehnologia Alimentelor.

(Visited 23 times, 1 visits today)